Obálka vydání 16/2002
16/2002 • 15.–22. 4. 2002

2002/16