Často hledáte, jak…

Kontakty

Týdeník Respekt byl založen v listopadu 1989 skupinou samizdatových novinářů. Profiluje se jako liberální, kritické médium, které věří ve svobodu lidského ducha a nutnost pochybovat při jejím každodenním naplňování.

Zákaznická linka (předplatné): po–pá 7.30–16, tel. 211 154 454, [email protected]predplatne.respekt.cz.  

Adresa redakce: Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1

E-mail[email protected]

E-mail na jednotlivé pracovníky: [email protected]

Webwww.respekt.cz

Šéfredaktor: Erik Tabery

Manažerka redakce: Radka Fuksová, tel. 211 154 455

Zástupci šéfredaktora: Tomáš Brolík, Ondřej Kundra, Andrea Procházková

Komentáře: Marek Švehla

Editoři: Martin Kontra, Pavel Kroulík, Ivan Lamper

Redakce vydání: Naďa Buchtová, Kateřina Mázdrová (vedoucí)

Kresby: Pavel Reisenauer

Art director: Tomáš Didunyk

Grafik: David Němec

Obrazová redaktorka: Kateřina Malá Komárková

Fokus: Magdaléna Fajtová, Petr Horký, Silvie Lauder, Tomáš Lindner, Jiří Sobota (vedoucí), Jaroslav Spurný, Ivana Svobodová, František Trojan, Petr Třešňák, Martin Uhlíř

Rozhovor: Kateřina Mázdrová

Kultura: Jindřiška Bláhová, Pavel Turek, Jan H. Vitvar (vedoucí)

Jazyková redakce: Petra Švehlová (vedoucí), Barbora Vilímová

Fotografové: Milan Jaroš, Matěj Stránský

Podcast: Zuzana Machálková, Štěpán Sedláček

Sociální sítě: Sebastian Kemel

On-line vydání: Zdeněk Lébl

 -

Vydavatel: Respekt Media a.s., IČO 19791712, DIČ: CZ19791712

Ředitel vydavatelství: Pavel Volčík

Ředitel digitálu: Michal Ischia

Inzerce
Vedoucí obchodního oddělení: Zuzana Kučera Vlnasová, tel. 777 323 083, [email protected], [email protected]
Obchodní manažerka: Denisa Motalová, tel. 774 254 565, [email protected]

E-shop: predplatne.respekt.czwww.respektstore.cz

Bankovní spojení: 330028604/0300 (ČSOB), IBAN CZ44 0300 0000 0003 3002 8604

Tiskne: Walstead Moraviapress, s.r.o.

Rozšiřují: PNS, Česká pošta, Monitor, PressMedia, MediaCall.

Registrace: evidenční číslo MK ČR E 5197, ISSN 0862–6545 (Respekt), ISSN 1801–1446 (respekt.cz)

© Respekt Media a.s.

Autorská práva vykonává vydavatel. Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem, mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.