Často hledáte, jak…

Nenašli jste, co hledáte?

Napište na [email protected]

Týdeník Respekt byl založen v listopadu 1989 skupinou samizdatových novinářů. Profiluje se jako liberální, kritické médium, které věří ve svobodu lidského ducha a nutnost pochybovat při jejím každodenním naplňování.

Předplatitelský servis

(po–pá 7.30–17): 217 777 888

www.respekt.cz/predplatne[email protected]

 -

Adresa redakce: Pernerova 47, 186 00 Praha 8

Telefon233 074 525

E-mail[email protected]

E-mail na jednotlivé pracovníky: [email protected]

Webwww.respekt.cz

Šéfredaktor: Erik Tabery

Manažerka redakce: Natálie Černá, tel. 233 074 525

Zástupci šéfredaktora: Tomáš Brolík, Ondřej Kundra, Andrea Procházková

Komentáře: Marek Švehla

Editoři: Martin Kontra, Pavel Kroulík, Ivan Lamper

Redakce vydání: Naďa Buchtová, Kateřina Mázdrová

Kresby: Pavel Reisenauer

Grafická úprava: Tomáš Didunyk (art director), David Němec

Obrazová redaktorka: Kateřina Malá

Fokus: Petr Horký,  Barbora Chaloupková, Silvie Lauder (vedoucí), Tomáš Lindner, Jiří Nádoba, Andrea Procházková, Jiří Sobota (vedoucí Kontextu), Jaroslav Spurný, Ivana Svobodová, Kateřina Šafaříková, František Trojan

Rozhovor: Kateřina Mázdrová

Kultura: Jindřiška Bláhová, Pavel Turek, Jan H. Vitvar (vedoucí)

Civilizace: Petr Třešňák, Martin Uhlíř (vedoucí)

Jazyková redakce: Petra Švehlová, Barbora Vilímová

Fotografové: Milan Jaroš, Matěj Stránský

Digitální design: Zdeněk Lébl

Produktový manažer: Michal Ischia

 -

Vydavatel: Economia, a.s., IČO 28191226, DIČ: CZ28191226, tel. 233 07 1111

Bankovní spojení - předplatné

508 011 66 62/5500 CZ78 5500 0000 0050 8011 6662 RZBCCZPP

Bankovní spojení

508 011 66 11/5500 CZ97 5500 0000 0050 8011 6611 RZBCCZPP

Zapsáno v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12746.

Základní kapitál: 6 001 382,– Kč. Jediným akcionářem společnosti je Zdeněk Bakala.

Předplatitelský servis zajišťuje Economia a.s.

Brand manager: Pavel Volčík, tel. 233 071 077

Inzerce: Jan Sapožnikov, tel. 777 239 336, [email protected]

Příjem inzerce: Barbora Pokorná, tel. 233 073 169, [email protected]

E-shop:www.respekt.cz/predplatnewww.respektstore.cz

Tiskne: Europrint, a.s.

Rozšiřují: PNS, Mediaservis, Česká pošta - Postservis, PressMedia, ISSN 0862–6545, ev. č. MK ČR E5197.

Náklady ověřuje ABC ČR, člen IF ABC.

Registrace: evidenční číslo MK ČR E 5197, ISSN 0862–6545 (Respekt), ISSN 1801–1446 (respekt.cz)

EAN kód

© Economia, a.s.

Autorská práva vykonává vydavatel. Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem, mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.

Etický kodex mediálního domu Economia

Audiovizuální mediální služby na vyžádání

Provozovatelem služby Video respekt.cz je společnost Economia, a.s., se sídlem Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8, IČ: 28191226, tel.: 233 074 525, e-mail: [email protected].

Na základě §6 zákona č. 132/2010 Sb. tímto uživatelům služby Video respekt.cz sdělujeme, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.