0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Zahraničí14. 4. 20026 minut

Ano, pane prezidente

Strašidlo totalitní hry na demokracii, v níž je vše dopředu rozhodnuto malým okruhem lidí kolem vůdce, obchází znovu ruskou politickou scénu. Administrativou prezidenta Vladimira Putina loni prosazený zákon o politických stranách, který jejich počet drasticky snižuje a zbylé svírá do byrokratických kleští, nahání mnohým politikům strach. Při pohledu na stále méně otevřený styl politického rozhodování v zemi, umlčování opozičních médií a další „normalizační“ prezidentovy kroky bijí demokraticky založení politici i komentátoři na poplach. Pod pláštíkem vcelku rozumné reformy stranického systému podle nich hrozí zmrazení základních mechanismů politické soutěže.

Kontroverzní zákon

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Pro pochopení je třeba se vrátit na začátek 90. let. V čerstvě demokratickém státě začala vznikat uskupení, hnutí a strany jako houby po dešti. Parlament měl dvě komory: dolní, Státní dumu, volenou z poloviny poměrným a z té další jednomandátním způsobem, a horní, Radu federace, v níž zasedali zástupci regionů a tamních parlamentů. Narychlo připravený zákon o registraci pro volby do Dumy neupravoval strukturu stran, potřebu přesné evidence členů a průhlednost financování. Když v polovině 90. let boom zakládání partají skončil, vytvářelo scénu 188 různých federálních i regionálních uskupení, která často postrádala jak strukturu, členy a přehled o financích, tak vlastní program. Z této šedi se na celostátní úrovni vymykalo osm organizací, které opravdu soutěží o moc a v…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc