0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Nad pěnou5. 1. 20125 minut

Klíčová ohrožení ČR do roku 2025

Nebojte, následující řádky nebudou o všemožných predikcích pro rok 2012 a ty následující, s kterými se vždycky v prvních lednových dnech roztrhne pytel a letos, kvůli avizovanému konci světa – mayská predikce – obzvlášť. Titulek tohoto blogu je totožný s názvem studie, kterou si loni nechala zpracovat Nečasova vláda a jejím cílem je poskytnout teoretický návod, jak, stručně řečeno, v téhle zemi zdárně přežít následujících třináct let. Pro přesnost, studie se jmenuje Klíčová ohrožení a příležitosti rozvoje ČR do roku 2025.

Nevím, jak laskavý čtenář, ale autorku tohoto blogu zajímá, kde vláda, respektive jí oslovené osobnosti, vidí klíčová ohrožení. Zcela vážně. Rozpad eurozóny a neukotvené české pobývání na periferii Evropy? Rasové nepokoje mezi bílými a ostatními Čechy? Fatální energetická závislost na dodávkách z Ruska? Nedostatek pitné vody? A tak dále. Označení hrozeb je důležité, protože jim by se následně měly přizpůsobit vládní plány, které by zase měly – tu méně, tu více – ovlivňovat život nás všech na společně sdíleném prostoru. Důvodů zajímat se o studii je zkrátka dost.

Reklama

Před Vánocemi se proto autorka těchto řádků letmo zeptala několika lidí z Úřadu vlády, zda nemají ponětí, v jakém stavu studie je – jestli je hotová, kde je ke stažení atd. Odpověď vesměs zněla, že vůbec netuší, o čem je řeč. Shovívavost – a přiznejme, i lenost – typická pro konec roku způsobily, že tím úvodní pátrání po studii skončilo.

S nástupem nového roku přišlo druhé kolo. Přesněji řečeno už už by přišlo, nebýt toho, že se vaše reportérka ten den podívala na nový příspěvek oblíbeného bloggera Daniela Münicha. A co čert nechtěl, respektive co Daniel Münich chtěl, také on se jal pátrat po stejném dokumentu. A na rozdíl od autorky těchto řádků se dostal dále.

Studie se dožadoval jak neformální cestou coby člen vládní rady NERV, tak i formální s odkazem na zákon o svobodném přístupu k informacím. A – neúspěšně. 

Münichovo pátrání je mimořádně vtipnou sondou do jedné nepochopitelné kafkárny – v tom lepším případě –, v tom horším ukázkou snahy utajit plán, který by měl být přístupný co nejširší veřejnosti a té odborné, jakou Daniel Münich zastupuje, obzvlášť. Tady najdete Münichův blog celý a zde níže ukázka k navnadění. Štastný nový rok, a pokud možno bez klíčových ohrožení!

. . .

Kapitola 3: Odpověď první

Celkem obratem přišla z ÚV odpověď. Čtyři stránky kvalitního úředního ptydepe. Z něho jsem vydedukoval následující podstatu: ÚV došel k závěru, že nárok na studii v dané chvíli nemám. Usoudil, že nárok mít spolu s veřejností získáme až poté, co vláda priority výzkumu schválí. Přišlo mi to absurdní, protože vláda ve schváleném harmonogram úředníky zavázala k transparentnosti celého procesu přípravy priorit (sekce 4, na stránce 5). Navíc asi bude vypadat hodně divně, když se i širší odborná veřejnost o hrozbách a překážkách rozvoje ČR dozví až poté, co vláda priority schválí.

Kapitola 4: Rozklad

A tak 31. října podávám rozklad. Rozklad, jak už teď díky této eskapádě vím, je úřední krok pro vyjádření občanské nespokojenosti s rozhodnutím úřadu. Protože nejsem schopen ani ochoten psát v úředním ptydepe, prostě lidově jsem odepsal, že rozhodnutí úřadu považuji za mimo mísu, tedy v rozporu se zákonnými důvody a v rozporu s vládním příslibem transparentnosti procesu stanovení priorit.

Kapitola 5: Odpověď druhá

Po měsíci, tedy po plném využití zákonné lhůty na odpověď, přichází z ÚV další odpověď. Opět jde o poctivý úřední dokument dosvědčující, že jsem svou žádostí ÚV před svátky pěkně zaměstnal. Normální smrtelník si to musí číst několikrát, aby z úředního ptydepe vypreparoval věcnou podstatu odpovědi, která jak se domnívám, je přibližné následující:

ÚV v odpovědi rozvíjí zcela novou domněnku. Spekuluje, že cílem požadované studie možná nebyla samotná identifikace Priorit, ale pouze počáteční ustavení expertních panelů. Z toho úřad dovozuje, že samotným ustavením expertních panelů již možná byly naplněny podmínky ke zveřejnění studie. Veřejnost by tedy možná nemusela čekat až priority výzkumu vláda schválí. Ale úřad si v prosinci jaksi ještě nebyl jist. Aby získal další čas žádost dále zkoumat, odvolal své původní říjnové rozhodnutí, ale žádné další rozhodnutí neučinil. Intuice mi říkala, že jde o mezikrok k tomu, aby úřad studii posléze zveřejnil.

Kapitola 6: V mezidobí

Kromě písemného ping-pongu s ÚV jsem se neformálně poptal i u známých, kteří v panelech působí, zda dotyčnou studii mají, co jí říkají a zda z ní při přípravě priorit vycházejí. Ukázalo se, že o studii nikdo moc neví. Až na základě mého dotazu se po studii začali pídit a studii snad už mají alespoň oni. Jak jinak by se již mohlo na prioritách pracovat.

Kapitola 7: Nové zprávy do nového roku

Hned první pracovní den v novém roce mi ve schránce přistál e-mail z ÚV s objemnou přílohou ANALYZY_PRIORITY.ZIP Zdálo se, že mě předtucha nezklamala. Zklamala. Z ÚV sice přišel balík nejrůznějších studií, ale ta, o níž jsem explicitně žádal, mezi nimi není…


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].