Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Dopisy

Dopisy

KDE ZAČÍNÁ MORÁLKA

RESPEKT 33/2012

Na vrcholu pomyslného vývojového stromu živočichů stanul člověk se svým nesrovnatelně bohatším vybavením, rozumem, inteligencí, abstraktním myšlením atd. Posuzujeme-li jeho chování stejnými měřítky jako u zvířat, také jeho snahy směřují nakonec k udržení a rozvoji života jedince a lidského druhu. Vyvinul k tomu účelu vědu, techniku, hodlá dokonce expandovat do vesmíru, léčí své nemocné, ale také trestá jedince nebo i celé národy, které podle převládajícího názoru tomuto směru vývoje škodí. Také altruismus a morální chování člověka vedou lidstvo k témuž cíli. Sebeobětování ve prospěch dítěte, otce rodiny či matky malých dětí mají nakonec tentýž výsledek. Je nám zřejmě dána schopnost někdy podřídit individuální zájmy cílům skupiny. Z hlediska vývoje lidstva je to praktické. Tím samozřejmě nechci ani v nejmenším snižovat hrdinství a zásluhy lidí, kteří toto dokážou, na pouhý instinkt. Za jejich odvahu a oběť jim patří to nejvyšší ocenění. Jen tím chci dovodit, že hledat přesnou hranici vzniku altruismu a morálního chování ve vývoji biologických druhů zřejmě nemá smysl, neboť vše živé na této planetě směřuje obecně ke stejnému cíli, jen cesty, prostředky a možnosti jsou odlišné.

Pavel Skalický

 NEJLEPŠÍ CESTOVKA SVĚTA

RESPEKT 32/2012

Váš článek o průvodci Lonely Planet považuji minimálně za neobjektivní. Do Asie jezdím každý rok, takže mám srovnání, a budu tedy své výhrady směřovat pouze k Asii. Přestože nemám hluboko do kapsy, rád cestuji jako místní, protože tak navštěvovanou zemi nejvíc poznám a mohl bych vám doložit, že obchodní politika Lonely Planet proměnila řadu míst v Asii v naprosto mrtvá místa, troufnu si dokonce říct, že kam šlápne hnáta Lonely Planet, tam za krátký čas nic neroste, protože devastuje ceny místního ubytování, zvyšuje inflaci, podílí se na znečišťování a samozřejmě ničí místní kulturu a zvyky. Příkladů bych mohl uvést celou řadu: Van Vieng (Laos), Džódpur, Džaisalmér, (Indie), Borobudur (Indonésie), jezero Inle (Barma) a další zničená místa turismem s nemalým podílem Lonely Planet. Mnozí majitelé zařazení do LP „zblbnou“ pod vlivem peněz, jsou „za vodou“ a další zkvalitňování služeb jim je ukradené.  

LP zvedl v některých místech inflaci o desítky procent. Bohužel často i pro místní, zvlášť pro chudé. Ceny v LP a lokální ceny se srovnají, na řadě míst to zvýšilo cenu dopravy a ubytování. Nemluvě o vyslovených nesmyslech, které v průvodcích najdete. Jako že v hotelu jsou padací dveře a tajné chodby do pokojů, kde vám podstrčí drogy, a podobné výmysly (LP – Pákistán).

LP podezříváme z toho, že často s majiteli uzavírá dohody, my vás dáme do knihy a tohle ubytování, tahle věc, tahle večeře bude gratis nebo s výraznou slevou, jo? Jinak totiž nechápeme, proč LP tak často ve výběru hotelů šlápne vedle. Anebo se stává LP průvodcem pro snoby. Osobně LP občas používám, ale spíše hledám místa, o nichž se zmiňuje jen zřídka, případně vůbec. Ale máte pravdu v tom, že LP změnil cestování. Podle mě však spíše k horšímu.

Mgr. Rostislav Konopa

OPRAVA

V minulém čísle v komentáři Vyprávěj… o vaření drog byl chybný údaj ve větě o statistice sledovanosti. Správně měla znít: Když porovnáme statistiky sledovanosti přepočtené na procenta obyvatel, tak v Česku sleduje seriálové hity o polovinu lidí méně než v USA. Za chybu se omlouváme.

Redakce

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].