0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Politika22. 11. 20196 minut

Nemáme to pod kontrolou. Ministryně hasí vzpouru úředníků kvůli stavebnímu zákonu

Respekt získal utajovaný dopis, podle kterého nové paragrafy nebudou fungovat

Autor: Matěj Stránský

Ke kritikům ministryně Kláry Dostálové, kterým vadí neobvyklý způsob přípravy nového stavebního zákona, se přidala nečekaná skupina – její vlastní lidé.  Respekt získal kopii dopisu, který začátkem října Dostálové poslalo patnáct úředníků z jejího resortu. Jde o experty z odboru územního plánování, kteří v něm na osmi stránkách upozorňují, že v oblasti, za kterou zodpovídají, se příprava normy ubírá špatným směrem.

Redakce Respektu požádala o dopis úředníků podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ministerstvo žádost – po vyčerpání celé patnáctidenní lhůty – zamítlo s odůvodněním, že dopis je interním dokumentem, jehož zveřejnění nijak nepomáhá veřejné kontrole dění na úřadu. Obsah dopisu, který se redakci podařilo získat jinou cestou, však lze brát přesně opačně – jako potvrzení rizik, která jsou s jedním z nejambicióznějších legislativních počinů současné vlády spojena a která se v průběhu letošního roku ukázala už několikrát.

Reklama

„Naším úmyslem není brojit proti rekodifikaci jako celku, považujeme však za svoji služební povinnost upozornit na to, že některé trendy návrhu zákona se rozcházejí s cílem rekodifikace, tedy snahou o zjednodušení a zrychlení, kterou podporujeme. Zároveň některé neuvážené kroky mohou narušit stabilitu systému a vést k opačnému efektu, než který je očekáván.  Domníváme se, že navrhované změny rovněž mohou přinést veřejným rozpočtům enormní zátěž, která nebyla předem očekávána ani vyčíslena,“ stojí v úvodu dopisu. Respekt jeho signatáře zná, ale ve zveřejněné kopii jména skryl kvůli ochraně osobních údajů.

Komora jako Kajínek

Dokument je reakcí na specifický postup, který ministerstvo zvolilo loni podle dohody premiéra Andreje Babiše s Hospodářskou komoru. Ta usilovala už dříve o zjednodušení stavebního řízení, a tak Babišovi nabídla, že nový zákon napíše sama, aby se stihl schválit ještě v tomto volebním období. Dostálová kvůli tomu před rokem podepsala s šéfem komory Vladimírem Dlouhým memorandum, kde komora slíbila bezúplatně zařídit vznik věcného záměru a poté i paragrafového znění zákona. Memorandum zároveň mluví o spolupráci, průběžných konzultacích a promítnutí připomínek ministerstva, ale do této fáze se v praxi příprava příliš neposunula – tvorba paragrafů je plně v režii právníků najatých komorou, kteří na námitky úředníků neberou příliš zřetel, případně pro Dostálovou píší paragrafy rovnou po svém, aniž experti ministerstva o návrzích vědí.

Těm, kdo chtějí stavět, by změna zjednodušila život. Daň je však vysoká: radikální osekání práv pro ty, kdo naopak chtějí před stavbami chránit svoje vlastnictví, přírodu či památky. A konec dnešní zvyklosti, kdy sousedé měli možnost podávat k okolním stavbám připomínky.

Respektu se zatím nepodařilo získat přímé vyjádření nikoho z autorů dopisu. S tím, jak přípravy vrcholí, se nicméně úředníci od materiálu začali distancovat i na veřejnosti. Když se pracovní verze nového zákona probírala na konci října na semináři Pirátské strany, ředitel odboru a jeden ze signatářů dopisu Roman Vodný byl na dotazy z publika nucen přiznat, že některé pasáže zákona vůbec neodpovídají tomu, co by v něm rád viděl. Jinými slovy že ani jako ředitel odboru a tajemník kolegia ministryně nemá obsah normy pod kontrolou.

Dopis se nepřímo vrací i k často opakované kritice, že Hospodářská komora je zájmové sdružení zastupující stavební a developerské firmy a že k přípravě zákona tím pádem těžko může přistoupit objektivně. „Měl pravdu jeden právník - je to jako kdyby Kajínek vypracoval se svými advokáty trestní zákon,“ glosoval angažmá komory a její dominantní roli už v době příprav věcného záměru zákona Pavel Křeček, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Jak rovněž zjistil Respekt, zástupci podnikatelského sektoru, jimž Babiš loni svěřil sepsání zákona, měli nemalý vliv také na to, jak dopadla oponentura zákona v Legislativní radě vlády, tedy poslední kontrolní fáze před hlasováním ministrů. Dokumenty, které má Respekt k dispozici, ukazují, že zastáncům rychlejšího stavění ve finále pomohla Marie Benešová, která z pozice ministryně spravedlnosti legislativní radu vede, a také její předchůdce Jan Kněžínek, nyní náměstek pro legislativu na Úřadu vlády. V legislativním posudku potlačili kritické poznámky vlastních expertů, naopak tvůrcům zákona vyšli vstříc do té míry, že od nich do svého finálního posudku převzali celé pasáže.

Vydržte do konce

Možný střet zájmů – a skutečnost, že v podobě věcného záměru se už protežování zájmů stavební lobby skutečně projevilo – kritizovaly v průběhu příprav i další instituce jako Nejvyšší správní soud, organizace Zelený kruh zastupující ekologické spolky nebo skupina 101 akademiků v dopise adresovaném už v dubnu na Úřad vlády.  Připomínky přišly i zevnitř aparátu: norma zpracovaná ministerstvem pro místní rozvoj bude mít podle oponentních výpočtů ministerstva vnitra mnohem vyšší náklady, než její tvůrci dosud tvrdili.  K věcnému záměru se na jaře sešlo přes 1600 připomínek; přes čtyři stovky jich zůstalo bez vypořádání s tím, že se dořeší až při psaní paragrafů.

„V případě tak závažné věci, jako je rekodifikace veřejného stavebního práva, je účelné, aby byli do přípravy zapojeni všichni významní představitelé odborné veřejnosti a nebyl zohledňován pouze názor úzké skupiny odborníků,“ píší v této souvislosti ve svém dopise úředníci ministerstva pro místní rozvoj.

Ministryně svým podřízeným odpověděla po třech týdnech třístránkovým dopisem, kde stížnost odmítá jako „neseriózní“. Kritizuje fakt, že signatáři svoje připomínky nevznesli během příprav - nebo že o nich právníky komory nedokázali přesvědčit. A dále pak jí vadí skutečnost, že si stěžují na konkrétní body ještě předtím, než je jasné, že ve finální verzi zůstanou.

Nový zákon je už přitom ve finálním stádiu, do konce roku má putovat do meziresortního připomínkového řízení a v lednu o něm má hlasovat vláda. Schválen má být do voleb, aby mohl od roku 2022 platit.

Duel DVTV: Půjde nový stavební zákon na ruku developerům, nebo zjednoduší stavební řízení?


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].