Často hledáte, jak…
Člověk proti zkáze (1989). Karlu Čapkovi propůjčil křehkost člověka čelícího silám, o kterých věděl, že je neporazí.

Respekt • Despekt