Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Dopisy

Dopisy

Výběr z dopisů čtenářů.

Zrušte cenzuru, soudruzi!

Respekt č. 26/07 

Nepravda o Milanu Kunderovi

V článku o IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů, který se konal ve dnech 27.–29.června 1967, najdeme úvahu o tom, co přivedlo lidi, jimž byla strana a její politika donedávna svatá, k tomu, aby najednou zaujali kritický postoj. Teze je dokládaná na citaci z projevu Milana Kundery, který se ve svém příspěvku odvolával na Voltairovu větu: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu bránit vaše právo říkat to!“ Za citací je ale poznámka, že tentýž autor ve svazu spisovatelů necelé dva roky před sjezdem hlasoval pro zrušení časopisu Tvář.

Ve skutečnosti tomu bylo tak, že o zrušení Tváře rozhodlo na výjezdním zasedání v Brně předsednictvo ÚV KSČ v září roku 1965. Po tomto usnesení byl vyvíjen na ústřední výbor svazu spisovatelů nátlak (proti Tváři vystoupil ostře i Zdeněk Mlynář, člen právní komise ÚV KSČ, v článku Tváří v tvář politice, Kulturní tvorba

č. 45/1965), aby časopis byl zrušen, a stranická skupina výboru (kde byli všichni kromě Miroslava Holuba, který nebyl členem KSČ) se tím zabývala na zasedání v Bratislavě 26. listopadu 1965, kde přes naléhání šéfideologa strany Pavla Ausperga tento návrh pozdě večer při hlasování těsně neprošel.

Na zasedání tenkrát volal a na zrušení Tváře naléhal i prezident a ústřední tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný. Z mladších členů k překvapení ostatních (jak dnes říká Ivan Klíma) byl pro jen Ladislav Mňačko. Vydávání Tváře pak bylo 16. listopadu na zasedání předsednictva svazu spisovatelů převedeno ze svazu do nakladatelství Čs. spisovatel – tedy pod dogmatického Jana Pilaře –, který okamžitě vyžadoval na redakci vyrovnaný rozpočet, změnu členů redakční rady atd. Protože redakce Tváře na to nemohla přistoupit, stranická propaganda rozšířila, že Tvář byla zastavena na žádost redakce. Od ledna 1964 do prosince 1965 vyšlo dvacet čísel. Na sjezdu na barbarské zrušení Tváře upozorňovali Petr Kabeš, Jiří Šotola, Zdeněk Urbánek a Václav Havel, který tam zároveň navrhoval, aby mohly skupiny při svazu vydávat své časopisy. Skupina kolem Tváře přišla tehdy s novým titulem Obratník.

Tvář pak vycházela zase od roku 1968, kdy vyšla tři čísla, a v roce 1969 vydala sedm čísel, pak byla definitivně zakázána.

Karel Hvížďala

Tante Olga a Onkel Přemysl

Respekt č. 26/07 

Planetka č. 48785

S potěšením jsem si přečetl článek o Přemyslu Pitterovi. Myslím, že čtenáře Respektu potěší, že z iniciativy paní Květy Radvanovské z Červeného Kostelce a zásluhou dr. Petra Pravce dostala v prosinci 2005 planetka č. 48785, kterou dr. Pravec objevil v září 1997 na observatoři Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově, od Mezinárodní astronomické unie (IAU) jméno Pitter. Podrobnosti včetně výkresu dráhy planetky ve sluneční soustavě lze nalézt na webové adrese: planetky.astro.cz. Z webové stránky vyjímám volný překlad oficiálního zdůvodnění, které nesmí být podle regulí IAU delší než padesát anglických slov:

„Český filantrop a pacifista Přemysl Pitter (1895–1976) pečoval o děti bez domova. Během druhé světové války se staral o pronásledované děti. Po válce založil zotavovny, kde se uzdravovaly z útrap české, židovské a německé děti. Je držitelem českých, německých a izraelských ocenění, jeho sté jubileum bylo vyhlášeno UNESCO jako světové kulturní výročí.“

Jiří Grygar, Praha

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].