Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Volby prezidenta

Jak byste jako prezidenti formulovali svůj letošní vánoční či novoroční projev?

Pavel Fischer

Pavel Fischer
Pavel Fischer

Milí spoluobčané,

uzavíráme rok 2022, který byl mimořádně náročný na události. Doslova na každého z nás dopadají důsledky mezinárodněpolitické situace. Potýkáme se v těchto dnech se skokovým navýšením cen energií, které bude zejména v příštím roce představovat citelný zásah do rozpočtů domácností. Inflace a nejistota promlouvají do našich životů dnes a denně.

Do nového roku mám několik přání. Předně, aby se ekonomická, a zvláště energetická situace v naší zemi stabilizovala a naši občané se už nemuseli obávat o živobytí své a svých rodin.

Dále si přeji spravedlivé a mírové vyřešení konfliktu na Ukrajině se všemi důsledky pro ty, kdo válku rozpoutali. V atmosféře vánočních svátků bychom měli vzpomenout na ty, kteří ve válce přišli o své domovy či své blízké a v nuzných podmínkách se snaží přežít tuto zimu.

Přeji si, aby naše republika měla prezidenta, který bude prospěšný naší zemi, bude ji skvěle reprezentovat v zahraničí a hájit zájmy všech občanů bez rozdílu. Mohu vám slíbit, že jako prezident budu mít na srdci zájmy vás všech.

A nakonec si přeji, abychom společně vykročili do nového roku s nadějí, že špatně už bylo a že nás čekají lepší časy. Současná situace nám může pomoci najít k sobě cestu, být solidární a uvědomit si, co je v našich životech opravdu důležité.

Přeji vám radostné prožití svátků v rodinném kruhu a do nového roku jen to nejlepší.

Váš Pavel Fischer

Marek Hilšer

Marek Hilšer
Marek Hilšer

Především bych rád své spoluobčany povzbudil a dodal jim naději. Myslím, že potřebujeme více pozitivních emocí a více radosti z všedních věcí. „Dobrého je v řádu světa víc, ale to zlé člověk cítí silněji,“ napsal Masaryk.

Mohl bych vyjmenovat celou řadu problémů, se kterými se musí naše země vypořádat. Od inflace, stavu veřejných rozpočtů a měnové nestability bych mohl pokračovat přes bezpečnostní situaci související s ruskou agresí proti Ukrajině, hrozbu kybernetických útoků a rozkladný vliv dezinformací až k rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými, nerovnosti, energetické krizi a všem hrozivým důsledkům probíhající klimatické změny.

Obvykle jsem velmi kritický, protože myslím, že jedině když se podíváme pravdě do očí, můžeme se pohnout dopředu. Při této příležitosti bych ale zdůraznil, že demokracie není jen politický systém, ale i kvalita vztahů, které mezi sebou máme, a základní hodnoty, které sdílíme a které bychom si měli připomínat. Nejhorší, co se nám může stát, je ztratit naději, podlehnout strachu a rezignovat na to, že je možné něco změnit.

Chtěl bych, abychom odvážně hledali cesty k udržitelnosti a spokojenému životu, který se nezakládá na nekonečném růstu a spotřebě. Abychom se zbavili „fosilního myšlení“, kvůli němuž opakujeme stejné chyby, protože nám říkají, „že to jinak nejde“, a začali opravdu sami rozhodovat o svých záležitostech. Věřím, že to dokážeme.

Danuše Nerudová

Danuše Nerudová
Danuše Nerudová

Pokud bych se stala prezidentkou, mluvila bych ke všem deseti a půl milionu lidí v naší zemi. Svůj projev bych směřovala i k těm, kteří neměli letošní rok takový, jaký si přáli, a na budoucnost se dívají s obavami. K lidem, kterým se podlomila kolena nad složenkou za energie, k těm, kteří kvůli rostoucím cenám nepekli cukroví nebo si nemohli dovolit koupit dětem vánoční dárky. Mluvila bych i k těm, kteří se cítí osaměle nebo nepřijatí společností. Ke všem, kteří mají pocit, že nemohou projevit, kým jsou, nebo pochybují o tom, že se s nimi v této zemi počítá. Ke všem, kteří ztrácejí naději, že je čekají lepší časy.

Chtěla bych ale také vyzdvihnout, co skvělého se v naší zemi letos podařilo. Pro příklad i povzbuzení ostatním. Jak samozřejmě a s otevřeným srdcem jsme pomáhali maminkám a dětem prchajícím z válkou zasažené Ukrajiny. Jak neskutečnou odvahu prokázali hasiči v Českém Švýcarsku. Ráda bych také zmínila inspirativní příběhy, třeba ten o českých hokejistkách, které se poprvé účastnily olympijských her, nebo neskutečný příběh Yemiho A.D., který se podívá do vesmíru.

Přála bych si, aby ti, kteří promlouvají ve veřejném prostoru, si uvědomovali sílu svých slov a pomáhali jimi stavět mosty, ne hloubit příkopy.

Petr Pavel

Petr Pavel
Petr Pavel

Prezidentem nejsem, a proto ani nechci spekulovat, co bych řekl, kdyby… Dobrá zásada říká, že člověk by měl mluvit, pokud má co říct, a mělo by to odpovídat konkrétní situaci, jinak jde často o „mlácení prázdné slámy“. Ale jako občan mohu říct, co bych od prezidenta chtěl v novoročním projevu slyšet.

Přímo, ale s klidem a rozvahou pravdivě pojmenovat situaci v naší zemi. Že je těžká a v brzké době se to nezmění. Ne proto, abychom se báli. Ale proto, abychom jako občané viděli, že „ti nahoře“ si uvědomují, co cítí lidé, co se děje a co nám hrozí.

Zároveň ale potřebujeme férové zhodnocení toho, co vláda dělá a kde selhává. Ujištění, že prezident vnímá svou roli konstruktivního hráče, který napomáhá k hledání konsenzu a řešení.

Také potřebujeme od prezidenta připomenout, že nemáme v těžkých časech zapomínat na solidaritu ve společnosti, že na krizi nedoplácíme všichni ve stejné míře a potřebujeme, aby silnější pomohli těm slabším. A že společně a s klidem to zvládneme.

Věřím, že navzdory všem zklamáním, která jsme si při novoročních a vánočních proslovech zažili, se alespoň část těchto přirozených očekávání od prezidenta v posledním novoročním projevu objeví.

Josef Středula

Josef Středula
Josef Středula

Co bych si přál slyšet z úst prezidenta České republiky jako novoroční přání? Jednak bych si přál, aby pojmenoval pravdu a v žádném případě se nepokoušel věci přebarvit nebo balit do diplomatických slov. Aby pojmenoval, kde se nacházíme, co nás čeká, a že to, co nás čeká, nebude nic příjemného. To, doufám, už každému dochází. Rád bych ale, aby bylo jasné, jaké kroky bude prezident požadovat po vládě, protože ta bude rozhodovat o tom, jestli život občanů této země bude snesitelný více, nebo méně, o tom, jestli si budeme vážit sebe navzájem, nebo nebudeme. Mám na mysli například v reakci na návrhy, jak nedůstojně zvyšovat věk odchodu do důchodu nebo zavádět zdravotní péči pro bohaté a ty ostatní, anebo to, že zaměstnanci zase všechno zaplatí…

To jsou věci, které mě zajímají z úst prezidenta. A teď mám na mysli nikoli vánoční, ale novoroční projev, protože si myslím, že máme vědět, do jakého roku budeme vstupovat a co v něm očekávat. Myslím, že by v takovém projevu měla zaznít i výzva, aby občané, pokud si myslí, že vědí, jakým způsobem některé věci napravit, tak ať tak učiní. Ať napíší třeba prezidentovi republiky nebo předsedovi vlády. A aby politici byli pod drobnohledem těch, kteří je volili.

Pokud toto všechno budeme schopni zvládnout a budeme to dobře komunikovat a nezavírat se do žádných skleníků bez vstupu nebo výstupu – teď hovořím o politicích –, tak v tom případě věřím, že Česká republika může být na konci roku 2023 v lepším stavu, i když možná kritičtějším ve vztahu občan-politik, ale rozhodně lepším a lépe připraveném na budoucnost.

Vybraní kandidáti na prezidenta odpovídají každý týden na jinou otázku. Jako respondenty jsme oslovili ty, kteří mají podle preferencí reálnou šanci ve volbách uspět. Jsou zde řazeni podle abecedy.

Andrej Babiš byl osloven, ale rozhodl se ankety nezúčastnit.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 51/2022 pod titulkem Jak byste jako prezidenti formulovali svůj letošní vánoční či novoroční projev?