Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Volby prezidenta, Prezidentské volby

V Egyptě proběhl klimatický summit OSN. Může za změnu klimatu hlavně lidská činnost?

A pokud ano, bude to pro vás důležité téma během kampaně? Budete to vysvětlovat lidem?

Pavel Fischer

Expertní panel o změně klimatu, který v rámci OSN shromažďuje dostupná data, rozhodně stojí za naši pozornost. Je dobře, že se o klimatu jedná i na úrovni OSN. Není totiž v silách jednoho, byť sebevětšího státu s tím něco dělat. Sucha střídají záplavy v daleko větší míře, než tomu bývalo u nás v mírném pásmu zvykem. Začneme-li podrobněji studovat změny v mořích nebo v atmosféře, nakonec dojdeme k závěru, že za nimi stojí také lidská činnost, zejména spalování plynu, ropy nebo uhlí.  Občané si právem dělají starost o budoucnost. Při diskusích během kampaně o tom mluvíme často. Ruská vojenská agrese proti Ukrajině zhoršila dostupnost plynu. Prokázala, že jsme zanedbali energetickou bezpečnost. Vysoké ceny za energii dnes jsou tím nejpřesvědčivějším argumentem, abychom neodkládali přechod na obnovitelné zdroje nebo na komunitní energetiku. Během kampaně jsem navštívil bioplynové elektrárny nebo firmu, která investovala do fotovoltaiky. Původní investice se měla vrátit za šest let a nakonec měla peníze zpět už za tři roky. A přesně o tom s občany vedeme diskuse.

Marek Hilšer

Dopad lidské činnosti na klimatickou změnu je neoddiskutovatelný. Vliv „popíračů“ naštěstí slábne. I díky mladé generaci roste povědomí o tom, jak je odkládání opatření nebezpečné, například i kvůli migraci z oblastí, ve kterých nebude v budoucnu možné kvůli vysoké teplotě přežít.

„Fosilní lobby“ v Česku dokázala léta úspěšně zpochybňovat využitelnost obnovitelných zdrojů. Současná vláda naštěstí postupně překonává klimatickou zatvrzelost vlády předchozí: novela energetického zákona je v připomínkovém řízení a Česko jako předsednická země EU sehrává na letošním klimatickém summitu významnou roli.

Odpovědností politika je závažnost klimatické změny vysvětlovat a usilovat o to, aby se podpora průmyslu obnovitelných energií stala strategickou prioritou. Snaha o klimatickou neutralitu je výhodná pro naši budoucí konkurenceschopnost. V oblasti čistých technologií se rozvíjí ohromný trh. Sleduji odbornou debatu a jsem přesvědčen, že výrobu elektřiny z uhlí dokážeme nahradit fotovoltaikou, věřím, že dříve než do roku 2030.

Dlouhodobě zdůrazňuji především příležitost, kterou představuje fotovoltaika na střechách domů a decentralizovaná výroba pro vlastní spotřebu a sdílení v rámci energetických společenství. Vysvětluji to jako demokratizaci energetiky. Funguje výborně například v sousedním Rakousku. Občas se o tom vyjadřuji veřejně, ale především o tom mluvím s lidmi v kontaktní kampani a vnímám, že to chtějí, ačkoli třeba nevědí, co je green deal nebo balíček Fit for 55.

Danuše Nerudová

Ve své kampani se soustředím na budoucnost nás všech. Naše reakce na současné změny klimatu ovlivní životy dalších generací. Jsme totiž možná poslední, kdo může tuto změnu zastavit. S lidmi v regionech o tom často již dnes mluvím. Dopady změn se nás všech totiž přímo dotýkají už dnes a mají vliv na kvalitu našeho života. Lidé vnímají klesající hladinu vody ve svých studnách, kůrovce požírajícího donedávna bohatý les, vysychající krajinu v obcích i špatné ovzduší ve městech. V kampani toto téma otevírám. Jako bývalá rektorka zemědělské univerzity totiž vím, že řešení pro současnou výzvu spojenou s dopady klimatu existuje, jen ho musíme chtít hledat a nesmíme brzdit tuto debatu, jako to udělal svými výroky ohledně samotné existence a původu změn klimatu pan exprezident Klaus. Správné řešení klimatických změn je navíc úžasná příležitost pro dlouhodobou udržitelnost, energetickou nezávislost i inovace, které pomůžou i českým firmám a občanům.

Petr Pavel

Že klimatickou změnu způsobují skleníkové plyny, tedy především oxid uhličitý, je dnes nezpochybnitelný fakt, na kterém existuje shoda napříč odborníky. Daty podložená je i skutečnost, že lidská činnost se na tom velkou měrou podílí. Já odborníkům naslouchám a řídím se zdravým rozumem. Proto jsem si ochranu životního prostřední zvolil za jednu z prezidentských priorit. Chci lidem vysvětlovat, že to nemůžeme vnímat jako extremismus, ale jako praktický úkol. Znečišťování ovzduší ohrožuje kvalitu našeho života a krásu naší krajiny. Proto se v rozumné míře musíme podílet na omezování produkce skleníkových plynů, lépe pečovat o naše lesy, vracet zeleň do měst a pomáhat půdě, aby udržela vodu a nevysychala. Začít může každý u sebe. A prezident by v tom měl jít příkladem. V případě úspěchu bych autoritou prezidenta zaštítil občanské iniciativy či soukromé projekty usilující o to, aby dopady lidské činnosti na naši krajinu byly co nejmenší. Inspirací mohou být veřejné akce či festivaly bez obalů.

Josef Středula

Nepopiratelné je, že se klima mění, a to rychleji než dříve. Co a v jaké míře změny způsobuje, je otázka pro odborníky. V těchto záležitostech mají politici dělat opatření vycházející z jejich zkoumání a doporučení. Česká republika už je součástí green dealu. Cíl je nastaven, nyní jeho dosažení komplikuje Rusko, které z dodávek plynu udělalo nátlakový nástroj. S tímto se dříve nebo později vyrovnáme. Vláda musí udělat vše pro to, abychom nezbytnou transformaci české ekonomiky zvládli. Bude to drahé, ale dá se to zvládnout. Vždy budu požadovat jasnou analýzu dopadů green dealu na ekonomiku a zaměstnanost. Nesmějí se zatajovat dopady těchto změn a musejí se najít prostředky na řešení sociálních dopadů. Manipulací s pravdou už bylo dost. Při setkání s lidmi se nebráním žádnému tématu, v tomto bude nejdůležitější skutečné zapojení budoucí hlavy státu.

Vybraní kandidáti na prezidenta odpovídají každý týden na jinou otázku. Jako respondenty jsme oslovili ty, kteří mají podle preferencí reálnou šanci ve volbách uspět. Jsou zde řazeni podle abecedy.

Andrej Babiš byl osloven, ale rozhodl se ankety nezúčastnit.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 47/2022 pod titulkem V Egyptě proběhl klimatický summit OSN. Může za změnu klimatu hlavně lidská činnost?