0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Blogy5. 9. 20082 minuty

On-line rozhovor

Nelze dlouhodobě ukládat na území Pardubického kraje komunální odpad nejen z Pardubicka, ale i z Královéhradecka a řízeně ho zakopávat do země. Trend v Evropě je jiný, daleko zodpovědnější.

Bojujete za dokončení rychlostní komunikace R 35 – jak se díváte na víkendové omezení kamionové dopravy a právě diskutované páteční omezení?

V. HURT

Jsem pro zákaz jízdy kamionů v definovaných časech v souvislosti se špičkami v osobní dopravě. Nutné ale je, aby naše omezení měla vazbu na omezení v sousedních státech a celkovou vazbu na přístup k této problematice v rámci celé EU.

V jaké fázi je plánovaný obchvat Chvaletic?

ING. BRABEC ([email protected])

Obchvat Chvaletic bude za několik dní zahájen a v příštím roce z velké části dokončen. Jedná se o jeden ze dvou největších silničních projektů podpořených Evropskou unií – řádově v rovině více než 200 milionů korun.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Souhlasíte se způsobem likvidace komunálního odpadu na skládce ve Chvaleticích?

PETR ČERNÝ ([email protected])

Nelze dlouhodobě ukládat na území Pardubického kraje komunální odpad nejen z Pardubicka, ale i z Královéhradecka a řízeně ho zakopávat do země. Trend v Evropě je jiný, daleko zodpovědnější. Musíme jít cestou další separace a využívání odpadů včetně využití energetického.

Jaký je váš názor na modernizaci spalovny v Pardubicích?

VÁCLAV ZEMAN

Nejsem si vědom, že by někdo z koalice pro Pardubický kraj podporoval rozšíření a modernizaci spalovny nebezpečných odpadů v Pardubicích.


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].