Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Projekt FUTURA

Mediální výchova pro „mediální vychovatele“

Dobrý sluha, ale špatný pán. Pořekadlo varující před ohněm, platí i pro média. Kdo si s nimi neví rady, může se spálit.

Dobrý sluha, ale špatný pán. Pořekadlo varující před ohněm, platí i pro média. Kdo si s nimi neví rady, může se spálit. Zatímco s ohněm se člověk učí zacházet pod bedlivým dozorem rodičů, pro první ucelený vhled do problematiky novin, televize a dalších nositelů zpráv je ideální taktovka zkušeného pedagoga.

Mediální výchova se v české republice teprve zabydluje, je proto nutné, aby si doporučené metodické postupy a vyučovanou látku nejdřív osvojil právě učitel. Pro pedagogy všech aprobací, kteří chtějí část výuky zasvětit kritickému pohledu na média, jsou proto pořádány speciální kurzy mediální výchovy.

Co si lze vlastně pod takovou výukou představit? Stejně jako je v dnešní době nedílnou součástí vzdělání počítačová gramotnost, měli by žáci během pravidelné školní docházky získat i gramotnost mediální.

Ta v obecné rovině zahrnuje poznatky o roli a fungování médií ve společnosti, povědomí o předpokládaných účincích a historickém procesu, který předcházel vzniku dnešní informační společnosti. Mediální výchova by měla zároveň formovat kritický pohled studentů na mediální obsahy z hlediska věrohodnosti informace i záměrů autora. Mediálním konzumentům s takovou základní průpravou nakonec určitě přijde vhod získaný přehled v nabídce mediálních produktů a schopnost rozlišit, jaké noviny je dobré brát na vědomí a na které časopisy je škoda peněz a času.

Kurzy mediální výchovy zaměřené na pedagogy jsou koncipovány tak, aby si učitelé snadno osvojili představy o fungování masových médií ve společnosti, seznámili se s významnými tématy z oblasti mediálních studií a naučili se využívat základních metodických, teoretických a didaktických přístupů k této netradiční výuce.

V Praze organizuje akreditované kurzy mediální výchovy pro pedagogy Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (cena kurzu 4500 korun). Podobnou výuku, tentokrát na objednávku jednotlivých škol, zajišťuje i obecně prospěšná společnost JuniorMedia Society, která prezentuje svůj pohled na vzdělávání pedagogů na stránce www.medialnivychova.cz.

Seznam plánovaných kurzů je však v současné době prázdný. „Vzhledem k tomu, že projekt Učitelé & média, do kterého je zapojeno devět škol z celé republiky, se chýlí ke konci, opět se chystáme vypsat otevřená školení,“ vysvětluje vedoucí školicího střediska Milan Pelikán. „Na portálu se nabídka objeví zhruba během jednoho měsíce.“

Za zmínku stojí i činnost Národního institutu pro další vzdělávání, která vypisuje kurzy mediální výchovy pro pedagogy v dalších velkých městech České republiky (Ostrava, Jihlava, Olomouc). Podobnou cestou se rozhodla vydat i obecně prospěšná společnosti Partner Czech, která od roku 2006 pořádá dvoudenní školení pro pedagogy ve různých krajích České republiky s výjimkou Prahy. Společnost v rámci svého projektu Rozumět médiím organizuje i řadu dalších akcí spojených s mediální osvětou.

Více informací o kurzech mediální výchovy pro pedagogy na:

medialnivychova.fsv.cuni.cz (FSV UK)

www.medialnivychova.cz (JuniorMedia Society o.p.s.)

www.nidv.cz (Národní institut pro další vzdělávání)

www.rozumetmediim.cz (Partner Czech o.p.s.)

Článek vznikl v rámci projektu Futura financovaného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a hlavním městem Praha. Projekt realizuje Respekt Institut.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].