Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Ost-blog

Heretici na Slovensku

Slovensko je katolickou zemí, jejíž církev je značně dogmatická, nemoderní a trestá kněze s liberálnějšími názory. Tak nějak by se dal shrnout povšechný pohled na pověstný slovenský katolicismus. Tento názor jsem ostatně sdílel i já, ale události minulý týden mě ho přinutily se poopravit. Arcibiskup bratislavské arcidiecéze Stanislav Zvolenský totiž exkomunikoval tři mladé kněze, protože jsou příliš - bigotní!

Příběh je to dost neuvěřitelný. Mladí kněží, sotva byli vysvěceni, vyzvali slovenské biskupy, aby jasně a veřejně prohlásili, že věří, že „Ježíš Kristus zemřel na kříži a na třetí den vstal z mrtvých“ a že to uznávají za historický fakt, dále aby potvrdili, že „homosexuální aktivitu“ považují za „ohavnost a smrtelný hřích“, aby se zřekli „satana a démonů, kteří dnes působí skrze různé skryté formy magie a věštění“, pod čímž mají na mysli také homeopatii, akupunkturu, hypnózu a proutkaření, a aby potvrdili, že se „odříkají ducha, který působí skrze svobodné zednáře“.

Jelikož slovenská církev na jejich prohlášení moudře nereagovala, mladí fundamentalisté si to vyložili tak, že „slovenští biskupové se tím sami exkomunikovali“ a od tohoto okamžiku už církev nereprezentují. To už ale arcibiskupa Zvolenského naštvalo a poprvé po mnoha desítkách let církev zbavila své pastýře práva vykonávat kněžskou činnost - za herezi.

Jak říká v deníku Pravda předseda Ekumenické společnosti pro studium sekt Ondrej Garaj, ve středověku by tito mladí muži šli na hranici stejně jako Jan Hus. Tím si však nejsem docela jist. Ve středověku by přece právě oni patřili k pravověrným a nejspíše by na hranici posílali dnešní slovenské biskupy.

Mladí heretici však – byť to jistě nebylo jejich úmyslem – poskytli slovenské katolické církvi možnost ukázat svou lepší a tolerantnější tvář, když odmítla fundamentalisty. Jak se zdá, překvapení v dnešní podivné době nebude nikdy dost.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].