Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Kontext

Nerudová trvá na tom, že za nepravosti na univerzitě nese odpovědnost děkan

Akreditační úřad zjistil závažné nedostatky ohledně nároků na zahraniční studenty a studijních programů

Debata prezidentských kandidátů na smíchovské průmyslovce • Autor: Matěj Stránský
Debata prezidentských kandidátů na smíchovské průmyslovce • Autor: Matěj Stránský

Podezření ohledně zodpovědnosti prezidentské kandidátky Danuše Nerudové za problémy z dob jejího vedení Mendelovy univerzity sílí. Někdejší rektorka brněnské školy ale trvá na tom, že prohřešky proti akademické etice a pravidlům studijních programů bez odkladu řešila - a bez dalšího vysvětlení a ochoty odpovídat na otázky dodává, že jde jen o snahu poškodit ji před volbami.

Do Deníku NHospodářských novin v pondělí unikly výsledky dosud nepublikované kontroly Národního akreditačního úřadu vedeného bývalým ministrem školství Robertem Plagou, které pro Nerudovou nevyznívají dobře. Zpráva konstatuje, že se studenti na její škole přihlašovali na závěrečnou zkoušku později, než doopravdy proběhla, překračovali možnou délku přerušení studia, a uplatňovala se zde jiná pravidla pro české a zahraniční studenty.

Cizinci mohli podle zjištění úřadu titul získat jednodušeji, nemuseli například publikovat odborné články v časopisech registrovaných v databázi Scopus. „Pověřené osoby zjistily při uskutečňování akreditovaných činností nedostatky - včetně závažných nedostatků týkajících se dodržování zákona o vysokých školách, nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství a vnitřních předpisů MENDELU,” stojí v šetření, s nímž se mohl seznámit i Respekt.

Nerudová s tím nesouhlasí. „Do voleb zbývá dvacet pět dnů a podle průzkumů jsem jedním z favoritů. Nepřekvapuje mě proto, že se objevují pokusy dehonestovat moji práci ve vedení univerzity na základě překroucených informací,“ napsala Deníku N. Plaga její slova odmítá, trvá na tom, že v případě šetření porušování zákonů a předpisů na škole postupuje jeho úřad nestranně.

„Všechny procesy a všechny lhůty běží tak, jak mají. Nedochází ke zpožďování ani urychlování celého procesu. Je vtipné, že během posledního měsíce se mě někteří novináři ptali na to, jestli kauzu nezdržujeme, protože jsem studoval stejnou univerzitu, a teď dostávám dotazy, jestli to není kvůli volbám uměle vyvolávané. Za mě zjednodušeně nic z toho – jenom to vychází do tohoto období, které je velmi sensitivní,“ říká Plaga Respektu.

Systémové selhání

Za největší problém na škole označuje dvojí standardy pro české a zahraniční studenty. Ty zahraniční pomáhaly univerzitě shánět z jiných zemí dvě zahraniční agentury a od rakouských a německých zájemců vybírali školné 25 tisíc eur, jak uvedly HN. Studenti měli mít kratší studium a bylo jich výrazně víc, než původně plánovala škola mít – vysvětlením tak může být, že univerzitě zajišťovali snadný příjem, a měli tak lehčí studium.

Nástup Nerudové: Bere si od slabších kandidátů, je známější a boduje už nejen u mladých

Nejde o novinku: o tom, že na Mendelově univerzitě mohli studenti z cizích zemí podezřele jednoduše vystudovat, se mluví už řadu měsíců. „Nejvíc otázek ve vztahu k doktorskému studiu vyvolává publikační činnost některých studentů anglického PhD studia. Požadavky kladené na ně nebyly souměrné s českým PhD studiem. To je selhání, které je za mě velmi vážné, je to obtížně ospravedlnitelné,“ rozvádí Plaga problém.

Školu začal proto letos šetřit Národní akreditační úřad. Mnoho nesrovnalostí se přitom váže do období let 2019 až 2021, kdy školu vedla Nerudová. Plaga se domnívá, že hlavní zodpovědnost nesou garanti jednotlivých studijních programů, mluví však také o systémových chybách. „Můj názor je, že některá pochybení mají povahu systémových nedostatků, nikoliv individuálních selhání. A spadá to do období předcházejících rektorů, respektive rektorky,“ míní.

Robert Plaga
Robert Plaga

Že je na „její“ škole problém, se Nerudová coby rektorka podle serveru Seznam Zprávy poprvé dozvěděla od experta na akademickou etiku Tomáše Foltýnka. Toho kontaktoval rakouský mediální analytik Stefan Weber, který si rozdílů v nárocích všiml. Foltýn pak Seznam Zprávám řekl, že některé věci začala Nerudová řešit urychleně (podezření na plagiáty) a některé nikoliv (problém rychlostudia a snadné získávání doktorátů). Sama Nerudová prodlevu odmítla a s tím, že vždy konala přesně tak, jak měla.

Otázkou však je, jestli do problémů neměla větší vhled, než přiznává. Seznam Zprávy v téhle souvislosti napsal, že sama byla školitelkou dizertační práce zahraniční studentky Tiny Krieger, jedné z osob, která se údajně ocitla na seznamu dvanácti jmen převážně zahraničních absolventů doktorského studia ekonomických oborů, u nichž sama škola v interním auditu pojala podezření, že podmínky příslušného studijního programu nesplnili. Proč, to není jasné – stejně jako to, co o tom věděla Nerudová, a jestli jí to nemělo signalizovat, že je něco na škole v nepořádku. Kvůli pochybnostem s doktorskými studijními programy už rezignoval děkan Provozně ekonomické fakulty univerzity Pavel Žufan, na které bylo nejvíce problémů.

Máme embargo

Mendelova univerzita se v Brně rozkládá v několika budovách v areálu nedaleko centra města. Od budovy k budově je to pár kroků. Najít tady člověka, který by byl ochoten se o stopě Danuše Nerudové v roli rektorky bavit s novináři a vysvětlit, jak to bylo s udělováním doktorských titulů zahraničním studentům, s jejich zrychleným studiem a rolí současné kandidátky, ale nelze. „Nezlobte se, ale máme na Nerudovou a ten akreditační problém embargo,” odpovídají zaměstnanci zmíněné Provozně ekonomické fakulty na otázku, jak dlouho problém trval, co se o něm vědělo a zda o něm informovali rektorát, tedy Danuši Nerudovou v roli rektorky.

Stejně člověk pochodí na Ústavu účetnictví a daní, který je součástí Provozně ekonomické fakulty a jejž Nerudová dosud vede. I otázky na rektorátu pak dopadají stejně – oficiálně odpovídá mluvčí školy, že případ řeší Národní akreditační úřad a proces není dosud ukončen. Při hovorech s pracovníky rektorátu pod podmínkou anonymity se člověk dozví, že potíže školy, které s kandidaturou Nerudové vycházejí najevo v médiích, by mohly ještě víc poškodit pověst univerzity, a proto přijali informační embargo. Kdo ho uvalil? „Dohodli jsme se tak na rektorátu, že to teď bude lepší,” říká vysoce postavený člen rektorátu.

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. • Autor: Mendelova univerzita
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. • Autor: Mendelova univerzita

Každopádně z hovorů vedených pod podmínkou anonymity prosvítá i jiná obava než starost o pověst školy: lidé se nechtějí do diktafonu bavit hlavně o roli Danuše Nerudové. Její kolegy nejvíce rozladilo její opakované tvrzení, že na rektorátu ve vedení univerzity o ničem nevěděla a že to byla odpovědnost děkana Provozně ekonomické fakulty. Ona že je naopak „hajný, který chytil pytláka” a díky ní se kšeftování s diplomy vyšetřuje.

Tohle tvrzení rozporují zaměstnanci školy třemi fakty. Zaprvé tím, že Nerudová se po zvolení rektorkou nevzdala ani manažerské funkce na Provozně ekonomické fakultě, byla a dosud je vedoucí jedné z kateder, citovaného Ústavu účetnictví a daní. Rektorka se pravidelně účastnila schůzí kolegia děkana, na nichž se – jak Respektu potvrdili účastníci kolegií – o nerovném přístupu k zahraničním studentům přes agenturu často mluvilo. „Není to v zápisech, protože to byly neformální hovory, ale bylo to časté téma,” říká jeden z účastníků debat.

Dalším prokazatelným faktem je, že Nerudová byla v programu prověřovaném dnes Národním akreditačním úřadem školitelkou. Účastnila se zkouškových komisí, kde se o postupu zahraničních studentů rozhodovalo, a především se tam podle jejích kolegů nekvalitní studium a nízké nároky pro zahraniční studenty nabrané přes agenturu mezi školiteli probíraly – i s Nerudovou, toho času rektorkou.

Školitelé zahraničních studentů nabraných přes agenturu dnes říkají, že všechno záleželo na odpovědnosti školitele, že i v této pokřivené formě studia se dalo studenty přimět k přijatelnému výkonu – pokud byl školitel zodpovědný, vracel studentovi práce nebo trval na jeho lepší přípravě. Pokud zodpovědný nebyl, vzal agenturní studenty jako danost, s níž nemá cenu polemizovat, nechával projít i nekvalitní práce a způsob studia. Distanční zahraniční studenti přes agenturu do školy jezdili podle zaměstnanců fakulty přibližně jednou za půl roku na víkend.

Danuše Nerudová přichází na debatu Zavolíme! • Autor: Matěj Stránský
Danuše Nerudová přichází na debatu Zavolíme! • Autor: Matěj Stránský

A třetí skutečností, kvůli které zaměstnanci školy zpochybňují příměr „hajné” Nerudové, je to, že byla zároveň v roli rektorky předsedkyní Rady pro vnitřní hodnocení univerzity. Jde o orgán, který státu – tedy ministerstvu školství, Národnímu akreditačnímu úřadu a zákonům – garantuje, že studium splňuje to, co má. V podstatě naplňuje interní audit, který kontroluje procesy školy tak, aby nemohlo dojít ke kšeftování s diplomy a právě nerovným podmínkám pro různé typy studentů. Rada pro vnitřní hodnocení by měla kontrolovat a analyzovat systém, a pokud má podezření, že je v něm „díra”, musí ho nastavit lépe.

Otázka zní, proč se proti způsobům pro agenturní studenty neozval někdo ze zaměstnanců hlasitěji a spokojili se s tím, že když s tím nic nedělá rektorka, nic se dít nebude. Na to odpovídají učitelé tak, že se domnívali, že je to zkrátka danost, z níž má univerzita významný finanční bonus a že i tady se dalo vést studenty k jakž takž přijatelnému výkonu.

Nerudová se k problému nevyjádřila, na otázky Respektu zatím nereagovala. Národní akreditační úřad bude o škole rozhodovat mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb, univerzitě hrozí, že přijde o možnost akreditovat postižené doktorské programy.

Tyto odpovědi měly být původně součástí výše publikovaného textu. Danuše Nerudové do jeho vydání nereagovala, poslala je písemně později, proto je publikujeme samostatně: 

1) Aktuální zpráva Národního akreditačního úřadu uvádí, že škola v době Vašeho vedení porušovala zákon o vysokých školách, nařízení vlády a vlastní předpisy. Jak se na nálezy Úřadu díváte?

Zprávu jsem nedostala, tedy se nemůžu vyjádřit k jejímu obsahu. Od února letošního roku už nejsem na pozici rektorky a do průběhu šetření tedy nevidím. Institucionální akreditaci pro celou školu získala univerzita za mého vedení. S celým týmem jsme velmi usilovně pracovali, abychom ji získali. Národní akreditační úřad nám ji udělil v květnu 2021. O pět měsíců později NAÚ při kontrole shledat pochybení v jednom studijním programu.

2) Připouštíte si nějakou míru odpovědnosti - jakou - za Úřadem zmíněnými pochybeními?

Myslím, že to celkem správně shrnul šéf Národního akreditačního úřadu pan Plaga, když řekl, že udělení akreditace od NAÚ je dlouhodobý proces, který s sebou nese neustále zdokonalování. Zároveň dodal, že odpovědnost nesou primárně realizátoři studijních programů na jednotlivých fakultách. Současně sekundární zodpovědnost je na radě pro vnitřní hodnocení - a tam jsem přesvědčená, že jsem udělala vše tak, jak jsem měla. Univerzita skutečně není firma, fakulty mají velkou míru samostatnosti. Zpětně vidím, že jsme možná některé věci mohli řešit o pár týdnů rychleji, setkala jsem se ale s něčím takovým poprvé a na podstatě věci by to nic nezměnilo. Nebyla jsem pytlák, ale hajný, který pytláka chytil.

3) Podle šéfa Úřadu Roberta Plagy leží primární zodpovědnost za to, co se na škole dělo, na bývalém děkanovi, ale druhotně jde podle něj o “kontrolní mechanismy celé univerzity”. Vy jste byla rektorkou, stála jste v čele rady pro vnitřní hodnocení, která má dbát na kvalitu studijních oborů. Proč za vás kontrolní mechanismy, za které jste spoluodpovědná, nefungovaly tak, jak měly?

Žádný kontrolní mechanismus není dokonalý, stále se objevují nové výzvy, na které je potřeba reagovat a ne vždy se to podaří dopředu. Institucionální akreditaci škola pod mým vedením získala v květnu 2021. S celým týmem jsme velmi usilovně pracovali, abychom ji získali. Národní akreditační úřad nám ji udělil v květnu 2021. O pět měsíců později konstatoval NAÚ, že jeden z našich programů tyto podmínky nesplňuje.

4) Vedla jste práci Tiny Krieger. Jak se na školu dostala, přes zahraniční agenturu?

5) Server Seznam Zprávy napsal, že její práce byla mezi dvanácti jmény, u nichž škola pojala podezření, že podmínky studia nesplnila. V čem je nesplnila?

6) Jestliže je nesplnila, jak mohla práci obhájit?

Dovolím si odpovědět na všechny tři otázky. Jako školitelé jsme nevěděli, kdo je přes agenturu a kdo ne. Zmiňovaná studentka splnila publikační činnost (z pěti publikací jí byly uznány tři). Oslovila mě na základě tématu, o kterém chtěla psát. Konzultovaly jsme práci osobně, pak přišel covid a konzultovaly jsme přes Teams. Všechny podmínky ke studiu splnila.

A ještě dovolte komentář, abych věc zasadila do kontextu. Na Mendelově univerzitě se nikdy žádné tituly neprodávaly. Nikdy bych nic takového netolerovala. Podobné zprávy mě velmi mrzí, protože univerzita je moje třetí dítě a vždy mi na ní osobně velmi záleželo a záleží. V rámci své funkce jsem vždy dělala kroky, které pomáhaly z univerzity udělat moderní instituci 21. století. Pod mým vedením získala škola poprvé v historii institucionální akreditaci. Udělení akreditace od NAÚ je dlouhodobý proces, který s sebou nese neustále zdokonalování. To potvrzují i slova šéfa NAÚ Roberta Plagy.

Za celou věc nese jednoznačně odpovědnost děkan. Kdo tvrdí, že ne, nerozumí akademickému prostředí. Univerzita není firma, fakulty mají velkou autonomii. Při 179 studijních programech a 8 tisících studentů nemůže rektor kontrolovat vše. K pochybením došlo u jednotek studentů z celkových 8 tisíc. Děkan zodpovědnost přijal a rezignoval.

Jako rektorka i v Radě pro vnitřní hodnocení jsem vždy dělala bez prodlení všechny nutné kroky, abychom jakékoli neférové jednání zachytili, potrestali - a pokud to bylo možné, nastavili pravidla tak, abychom v budoucnu zabránili jeho opakování.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].