Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Komentáře, Politika

Studentská žaloba uspěla u soudu. Změní to státní maturity?

Městský soud v Praze rozhodl v první z osmi žalob podaných na státní maturitu. Dal v plném rozsahu za pravdu žalující studentce. Lze to považovat za vítězství kritiků státní maturity a změní to něco podstatného?

Pokud si to už nepamatujete, na přelomu srpna a září loňského roku podalo osm studentů osm žalob na ministerstvo školství. Naštvalo je, že jejich žádosti o přezkum výsledků státní maturitní zkoušky odbylo „cyklostylovaným“ dopisem a nezabývalo se argumenty. Stěžovali si, že v didaktickém testu z češtiny základní úrovně byly chyby, a odvolávali se na odborné posudky. Ministerstvo odpovědělo, že v testu žádné chyby neshledalo a byl proto po všech stránkách způsobilý. Část studentů se odvolávala, protože u maturity neuspěli, ale část prostě proto, že sice dostali jedničku, ale testy jim přišly zfušované a nechtěli si to nechat líbit.

Dlouho se nedělo nic, zhruba po roce Městský soud v Praze sepsal první rozsudek. V něm dal studentce zcela za pravdu, rozhodnutí ministerstvu školství vrátil k přepracování a určil, že musí zaplatit i náklady řízení. Vzhledem k tomu, že všech osm žalob si stěžovalo na totéž a  postup ministerstva byl stejný, je dosti pravděpodobné, že i další žaloby uspějí. Co to vlastně znamená pro státní maturitu?

Ta první zpráva je optimistická. Sice to dlouho trvá, ale přesto platí, že soud je způsob, jakým se občané mohou bránit proti státu. Velmi podobný rozsudek totiž padl i letos v Brně. Tam si studentka stěžovala, že krajský úřad se nezabýval jejími argumenty ohledně slohu z češtiny a soud rozhodnutí kraje zrušil. Je tedy velká šance, že příště budou úředníci v rozhodování o výsledcích maturit opatrnější.

To ale neznamená, že je dokázáno, že testy v loňských maturitách opravdu obsahovaly chyby.  Soud se tím nezabýval, řešil opravdu jen to, jestli rozhodnutí ministerstva bylo vypracováno v souladu se zákonem. Rozhodl, že nebylo. Ministerstvo na to zatím reagovalo prohlášením, že rozsudek maturity nezpochybnil a oni podávají kasační stížnost.

Právě tato stížnost je spíše nemilá zpráva.

Když vynecháme právnický jazyk, seběhlo se to takto: studentka neuspěla o pár bodů u maturity, odvolala se s tím, že odborné posudky dostupné na webu konstatují chyby v testových úlohách. Některé úlohy měly podle nich mít víc správných odpovědí, případně žádnou, i když správná měla být právě jedna odpověď.

Proto studentka požádala ministerstvo, aby jí poslali testová zadání (tehdy ještě nebyla běžně přístupná), aby mohla ve svém odvolání lépe argumentovat. Ministerstvo jí nic takového neposlalo, argumenty přehlédlo jako širý lán a doručilo jen dopis, že testy jsou v pořádku, protože to tvrdí Cermat, a ona má smůlu.

Přeloženo do lidštiny, je to obyčejné nezdvořáctví. Je podivné, že ministerstvo i po roce trvá na tom, že takový postup byl správný, i když dnes má každý student celý test i se správnými výsledky k dispozici hned druhý den po zkoušce. Bylo tak nepřijatelné chybu prostě uznat?

Takže musíme spoléhat opět na soud. Cituji z rozsudku, který ministerstvu školství nařizuje: V rámci dalšího řízení o žádosti žalobkyně o přezkum výsledku zkoušky se bude žalovaný argumentací žalobkyně obsažené v její žádosti řádně zabývat, v rámci řízení si opatří dostatečně odborný a konkrétní podklad svého rozhodnutí a s respektováním shora podaného právního názoru soudu podle § 78 odst. 5 s.ř.s. ve věci znovu rozhodne a své rozhodnutí řádně a úplně odůvodní.

Představa, že by úředníci zkoumali každou maturitní úlohu, kterou někdo zpochybňuje, je pro ně doufejme natolik děsivá, že snad ministerstvo přistoupí ke zřízení nějakého na Cermatu nezávislého orgánu, jenž bude podobné věci vyřizovat. Kredit státní maturity by to jen zvýšilo. V tom je rozsudek důležitý i pro budoucí ročníky maturity.

Obecně z této kauzy plyne závěr, že zamést se stěžovatelem a neodpovídat mu věcně, nezabývat se jeho argumenty, považuje ministerstvo i pod novým vedením za normální. Pak tedy nezbývá, než využívat to, co je v demokratickém státě k dispozici. Soudy, média a občanský tlak. Děkujeme za poučení.

Komentář nevyjadřuje názor redakce týdeníku Respekt.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].