Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Vaše otázky

Jaké jsou změny u daně z nemovitostí?

K jakým změnám došlo v poslední době u daní z převodu nemovitostí a u dědické daně? Komu tyto změny prospívají a jak to ovlivní příjmy státního rozpočtu?

K jakým změnám došlo v poslední době u daní z převodu nemovitostí a u dědické daně? Komu tyto změny prospívají a jak to ovlivní příjmy státního rozpočtu?

J. Bradna, Česká Skalice

Ptali jsme se Radka Ležatky z oddělení komunikace Ministerstva financí ČR:

Od letošního roku se změnil zákon o dědické, darovací dani a dani z převodu nemovitostí. Novinkou je osvobození od daně dědické, pokud k nabytí dědictví dochází nejen mezi manželi či rodiči a dětmi, ale také mezi dalšími příbuznými jako sourozenci, synovci a neteře, strýcové a tety, manželé dětí nebo třeba nevlastní rodiče. Daň nemusí platit ani lidé, kteří žili s tím, komu nemovitost patřila, nejméně jeden rok ve společné domácnosti.

Další změny se týkají takzvané „smlouvy o zajišťovacím převodu práva“. Až dosud se využívalo dočasných převodů nemovitostí, sloužících například k zajištění hypotéky u banky. V takových případech nešlo vyloučit, že se krátkodobý převod nemovitosti stane třeba při nesplacení dluhů převodem trvalým. Na takovou situaci až do letošního roku daňový zákon nepamatoval, nově má i tento případ podléhat zákonu o dani z převodu nemovitostí. „Pokud dojde ke zpětnému nabytí nemovitosti původním vlastníkem, bude si moci požádat o prominutí daně,“ vysvětluje Radek Ležatka z ministerstva financí.

Uvedená opatření podle něj příjmy státního rozpočtu ovlivní jen minimálně, na rušených odvodech dosud ministerstvo inkasovalo zhruba padesát milionů ročně.

Kdy je nabytí majetku osvobozeno od daně?

Podle nového zákona by mělo být bezúplatné nabytí majetku mezi blízkými příbuznými osvobozeno od daně. Zajímalo by mne, jaké úkony a kde je potřeba provést, např. v případě, když se matka rozhodne darovat chatu vlastnímu synovi? Je potřeba v tomto případě dělat odhad ceny nemovitosti, když je darování osvobozeno od daně, a není tedy nutné podávat daňové přiznání finančnímu úřadu? Pokud to nutné je, tak proč?

L. Kačer, Praha 4

Odpovídal rovněž Radek Ležatka z Ministerstva financí ČR:

V podobných případech je člověk od darovací daně skutečně osvobozen, daňové přiznání se nepodává, a tedy není nutné předkládat finančnímu úřadu ani znalecký odhad ceny nemovitosti. Je pouze třeba, aby darující sepsal řádnou darovací smlouvu na zmíněnou nemovitost (nejlépe prostřednictvím právníka), a poté navrhl na příslušném katastrálním úřadě vklad do vlastnického práva. Katastrální úřad na základě předložené darovací smlouvy vklad povolí.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 21/2008 pod titulkem Jaké jsou změny u daně z nemovitostí?