0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kultura14. 7. 20027 minut

Obnažování jazyka

Česky vydávané knížky o filozofii stále charakterizuje převaha překladů nad původními díly. Příjemným překvapením jsou proto dvě výrazné knihy o africké filozofii z poslední doby. Dokládají živý zájem o africkou filozsofii, který se projevuje ostrou a odbornou diskusí mezi autorkami obou knih. Africká filozofie: dějiny, trendy, problémy Aleny Rettové je dílo více vědecky zaměřené, i když velmi čtivé, nabízející přehled africké filozofie a úvod do literatury, prakticky nedostupné v českém prostředí. Novější kniha, Africká filozofie mezi lékaři a filozofy Aleny Novákové, se pak více soustřeďuje na specifické a aktuální problémy této filozofie, které se navíc snaží přiblížit běžnému čtenáři formou dialogů. Knihy o africké filozofii nejsou žádným turistickým průvodcem nabízejícím orientaci v geograficky vymezeném a exotickém myšlení, jak si to možná většinou představujeme u podobných názvů. Velkým překvapením pro mnohé bude, že právě africká filozofie se jeví jako nejvýraznější projev současné filozofie, v níž západní tradice a jazyky neustále bojují s vlastní tendencí kolonizovat (cizí) myšlení a snaží se otevřít prostor pro tematizaci nových otázek a pojmů. Africká filozofie a její konfrontační duch nabízejí současné filozofii nejlepší půdu pro podobný projekt.

Rituál moudrosti

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Blízkost k současným filozofickým projektům je zvláště patrná v knížce Aleny Novákové. Moment „vznikání“ a hledání identity africké filozofie zde stojí proti pokusům…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc

Mohlo by vás zajímat

Aktuální vydání

Pojďme si promluvit o mužích
Zobrazit články