Obálka vydání 21/2002
21/2002 • 20.–27. 5. 2002

2002/21