Obálka vydání 20/2002
20/2002 • 13.–20. 5. 2002

2002/20