Obálka vydání 19/2002
19/2002 • 6.–13. 5. 2002

2002/19