0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kultura14. 10. 20016 minut

Letmé stíny Boha praotců

V padesátých letech 20. století se předmětem svobodného a bezprostředního abstraktního vyjádření stal samotný proces tvorby. Fascinující zkušenost tohoto objevu je již téměř zapomenuta, takže není snadné vybavit si původní étos, s jakým jej prožívali jeho objevitelé a současníci. Výjimečnou možnost seznámit se s dílem jednoho z nejvýznamnějších českých umělců tohoto období nabízejí dvě pražské výstavy Roberta Piesena k 80. výročí jeho narození. Obě poprvé v širším výběru představují také Piesenovu pozdější tvorbu, u nás dosud zcela neznámou. V Praze Piesen představil svou tvorbu naposledy v roce 1959. V lednu 1965 emigroval do Izraele a jeho výstavy v zahraničí (v Tel Avivu, Ein Hodu, Jeruzalémě a Vídni), jež mohly ukázat pouze zlomek tvorby, nevyvolaly mimo okruh přátel větší pozornost. Malíř zemřel v Izraeli na infarkt 20. ledna 1977 ve věku 55 let. V poslední době vzbuzuje jeho dílo snad největší pozornost ze všech jeho generačních či uměleckých vrstevníků.

Trest i smíření

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Rod Piesenů pocházel údajně ze Španělska, téměř všichni blízcí i vzdálení příbuzní toho jména žili až do třicátých let v Praze. Prarodiče z otcovy strany měli domovské právo v Libni, kde dědeček býval koncem 19. století dokonce starostou. Dvě z jejich čtyř dětí, Richard a Julius, studovali ve Vídni a za první světové války založili v Jindřichově Hradci továrnu na hnojiva. Tam se Richard také oženil s Emilií Matouškovou, která přestoupila na židovství a přijala jméno Rút.…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc