0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Domov8. 5. 19908 minut

Slovo k tezím volebného programu KSČ

Před krátkou dobou byly publikovány Teze volebního programu KSČ. Je to velmi přitažlivý a hluboce lidský program. Když ho přečtete, téměř pocítíte touhu vstoupit do strany, která s takovým programem předstupuje před veřejnost.

Před krátkou dobou byly publikovány Teze volebního programu KSČ. Je to velmi přitažlivý a hluboce lidský program. Když ho přečtete, téměř pocítíte touhu vstoupit do strany, která s takovým programem předstupuje před veřejnost. Pak si uvědomíte, že program má jednu vadu. Je nepravdivý, nevěrohodný a směřuje toliko k oklamání občanů.Podívejme se krátce na některé významné body volebního programu KSČ a porovnejme je s tím, co KSČ hlásala a praktikovala před 17. listopadem 1989.

Podle programu je KSČ pro suverénní, demokratické a humanistické Československo. Ještě před půl rokem jsme však byli díky KSČ satelity SSSR a vládla u nás úzká vrstva stranických prominentů, kteří byli humánní jen sami k sobě.Podle programu je KSČ pro to, aby vrcholným orgánem v zemi byl demokraticky zvolený parlament. Ještě před půl rokem však byl parlament pouhým divadlem složeným z loutek KSČ a vrcholným orgánem v zemi bylo ve skutečnosti předsednictvo ÚV KSČ. Podle programu je KSČ pro to, aby ve vládách pracovali lidé vysoce kvalifikovaní a morálně pevní. Ještě před půl rokem však složení vlád diktovala úzká stranická špička, polovina členů vlád měla darované akademické tituly a na jejich morální pevnost lze usuzovat mimo jiné z obrovských majetků, které naprosto neodpovídají jejich regulérním příjmům.Podle programu je KSČ pro nezávislé soudnictví a pro bezpečnostní složky pracující tak, aby již nikdy nemohly být zneužity proti lidu. Ještě před půl rokem však KSČ ovlivňovala trestní i…

Reklama

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc