0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Politika26. 11. 20198 minut

Proruští aktivisté nejsou jen užiteční idioti, varuje otevřeně BIS

Kontrarozvědka zveřejnila zatím nejkonkrétnější popis vlivových operací Ruska a Číny proti Česku

Ruské velvyslanectví v Praze • Autor: Milan Jaros for the International Herald Tribune

Bezpečnostní informační služba zveřejnila zatím nejkonkrétnější výroční zprávu. Oproti minulým letům, kdy BIS mluvila k veřejnosti obecným jazykem, letos předkládá i několik příkladů, na nichž ilustruje vlivové operace cizích mocností. V některých západoevropských zemních je v posledních letech trendem, že tamní tajné služby víc komunikují s veřejností, protože si od toho slibují větší pochopení bezpečnostních rizik, a tím pádem i větší odolnost vůči nim. V Česku to dosud nebylo příliš obvyklé, a v tomhle směru tak BIS nyní mění přístup.

Rozkrytí zpravodajské sítě

Reklama

Za zásadní riziko pro vnitřní bezpečnost státu BIS označuje „nepřátelské aktivity cizí moci“. „Státní i nestátní, cizí i domácí aktéři se snažili zapojením široké škály metod a aktivit oslabit české státní instituce, ovlivnit oficiálně mezinárodně-bezpečnostní postoje státu a vydávat přirozené atributy demokratického zřízení za jeho slabiny,“ upozorňuje BIS ve zprávě, která mapuje dění v Česku v roce 2018. Kontrarozvědka se zaměřovala na aktivity všech cizích tajných služeb a jako nejaktivnější vyhodnotila ty ruské a čínské. K stejnému závěru došla i v minulých letech, ale teď odkrývá jejich působení podrobněji.

Výroční zpráva tak zmiňuje i rozkrytí zpravodajské sítě ruské kontrarozvědky FSB. Jak již dříve upozornil Respekt, skupina měla fungovat pod krytím dvou soukromých firem v Praze. Ty měly běžným zákazníkům prodávat počítačový hardware a software a tvářit se jako stovky podobných podniků v branži. Kromě toho však jejich zaměstnanci měli provozovat ještě jednu, veřejnosti skrytou činnost. A tou mělo být provádění hackerských útoků. Hackovací systém měl být umístěn v počítačích, které byly ve firmách uloženy.

Michal Koudelka, šéf BIS • Autor: Profimedia, MFDNES + LN
Michal Koudelka, šéf BIS • Autor: Profimedia, MFDNES + LN

Do Česka byla technika převezena přes další země z Ruska, na zdejším území ji přepravovaly podle zdrojů Respektu automobily ruské ambasády s diplomatickou značkou. Přes velvyslanectví se pak technika dostávala na místo určení, tedy do zmíněných firem. Pod krytím civilních zaměstnanců působící členové zpravodajské sítě se měli rekrutovat z řad příslušníků ruské kontrarozvědky FSB, jež dlouhodobě podléhá přímo ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

„Tato struktura byla součástí rozsáhlejšího systému, který byl využitelný pro utajované kybernetické a informační operace FSB v lokálním i globálním rozsahu. Ve spolupráci s policií byla tato síť rozbita a bylo tak zabráněno aktivitám FSB proti zájmům ČR i našich spojenců,“ konstatuje k tomu ve zprávě BIS a zmiňuje i aktivity ruské rezidentury na zdejší ambasádě, která patří k největším v Evropské unii. Ty byly kromě jiného vedeny i proti zdejší ruské komunitě „Pomocí sběru informací a budování vlivových sítí usilovala ruská státní moc zejména o marginalizaci protikremelsky orientovaných krajanských subjektů,“ tvrdí BIS.

Ruští špioni se také měli snažit získávat vliv na české politiky. „Ruští zpravodajští důstojníci usilovali o vytváření vazeb a kultivaci vlivové báze v blízkém okolí politiků, kteří mají vliv na vývoj v oblastech zájmu Ruské federace,“ píše BIS. Zpráva se nepřímo vrací i k otravě dvojitého agenta Sergeje Skripala, kterého se ruské tajné služby pokusily loni otrávit nervově paralytickou látkou novičok v Británii. Prezident Miloš Zeman, který dlouhodobě zastává prokremelské postoje, následně tvrdil, že novičok se mohl vyrábět v Česku, a pomohl tak dezinformační kampani Moskvy, jejímž hlavním cílem bylo zpochybnit tvrzení, že za útokem stojí Rusové.

BIS výrobu novičoku v Česku ve své zprávě odmítá: „Po britském oznámení podrobností útoku se ruská strana snažila vyvolat na mezinárodní scéně dojem, že použitá toxická látka pocházela z jiných zemí, zejména z ČR. Podle zjištění BIS nervově-paralytickou látku použitou ve Velké Británii žádný subjekt v ČR nevyvíjel, nevyráběl ani neskladoval. S ohledem na skutečnost, že osoby podílející se na útoku se v minulosti mimo jiné pohybovaly i na území ČR, a v návaznosti na britskou žádost o kolektivní solidární postup spojenců zpracovala BIS příslušné podkladové informace, které byly následně využity v rámci procesu vedoucího k vyhoštění tří ruských nedeklarovaných zpravodajských důstojníků.“

Něco dlužit Číně

BIS upozorňuje i na rostoucí aktivity Číny ve zdejším prostoru. Stejně jako tu byly přítomné všechny ruské tajné služby, byly zde zastoupeny i čínské agentury: Vojenská rozvědka (MID), Oddělení pro mezinárodní styky Ústředního výboru Komunistické strany Číny (OMSÚV), Ministerstvo státní bezpečnosti (MSS) i Ministerstvo veřejné bezpečnosti (MPS). „K nátlakovému prosazování čínských zájmů se uchylovali stejně jako v předcházejícím období také čínští kariérní diplomaté,“ doplňuje k tomu BIS.

Sergej Skripal u soudu v Moskvě v roce 2006
Sergej Skripal u soudu v Moskvě v roce 2006

Číňané většinou vyhlédnuté Čechy neoslovují v tuzemsku, ale ve své zemi, kam se je snaží vylákat. „V kontextu čínských aktivit cílících na českou akademickou obec, bezpečnostní sbory a státní správu zaznamenala BIS rostoucí počet čínských pozvání adresovaných českým občanům na školení, semináře a poznávací zájezdy. Čínská strana nabízí pozvaným hradit veškeré výdaje (dopravu, ubytování, stravné, zápisné) a nadto ještě přidává kapesné,“ vypočítává ve zprávě BIS. „Organizace takových cest zajišťuje čínské straně řadu výhod – Čína si jimi vytváří kontaktní síť osob, které jí budou nakloněny, resp. si budou vědomy toho, že ČLR něco dluží a budou ochotny jí vycházet vstříc.“ Respekt již dříve popsal, že na podobné cesty vyjeli někteří komunální politici a představitelé policie.

Podle BIS se Čína zaměřuje i na oslabování spojeneckých vztahů Česka s Tchaj-wanem. Zástupci Číny měli loni vyvíjet „maximální úsilí“, aby o vzájemné spolupráci získávali informace a následně mohli rychle reagovat tak, aby vazbu narušili.

Souboj o vliv probíhal i v kyberprostoru. BIS potvrdila, že ruský špionážní útok směřoval vůči ministerstvu zahraničí a po nějaký čas na tuto instituci útočili i Číňané. „Stopy po pečlivě ukrytých aktivitách bylo možné dohledat několik let zpětně a za tu dobu se útočníkům podařilo exfiltrovat množství dokumentů s tématikou odpovídající zájmům předmětného kyberšpionážního aktéra,“ tvrdí BIS. Na toto napadení – stejné jako na podobné útoky vůči představitelům armády – Respekt rovněž upozornil loni.

Přímá provázanost

Za nejzávažnější hrozbu pro ústavnost Česka pak označila BIS působení spektra proruských aktivistů, kteří se podíleli na šíření dezinformací. „Proruští aktivisté v posledních letech stále intenzivněji, koncepčněji a systematičtěji brojí proti politickému uspořádání v ČR a členství v EU a NATO. Při svém působení se podílejí na nastolování témat konstruovaných nebo podporovaných cizí mocí,“ píše BIS. „Za využití zavádějících, manipulativních či lživých tvrzení proruští aktivisté působí na veřejné mínění a vyvolávají a udržují strach a napětí ve společnosti, což přispívá k její polarizaci a radikalizaci a podkopávání důvěry obyvatel v principy svobodného demokratického státu. Témata sloužící zájmům cizí moci mohou vytvářet tlak na politické představitele a rozhodovací systémy či procesy.“

Podrobnější utajovanou zprávu dostanou představitelé vlády, premiér a někteří poslanci. I část určená pro veřejnost ale dává poměrně plastický obraz, jak se Rusko a Čína snaží ovlivňovat zdejší dění. Nejde jen o špionáž, BIS poprvé říká, že část proruských aktivistů je napojena na ruské bezpečnostní složky a nikdo už nemůže tvrdit, že jde jen o jakési užitečné idioty. “U některých osob existují indicie o jejich přímé provázanosti s ruskou státní mocí či řízení zpravodajskými službami Ruské federace,” píše BIS. Zpráva posunuje i poznání o čínských aktivitách, především o způsobu rekrutování zdejších občanů.

Vláda by teď měla přijmout konkrétní opatření směřující k ochraně národní bezpečnosti. Dlouhodobě se mluví o nutnosti snížit počet ruských diplomatů, ve skutečnosti ruských špionů, působících na ruském velvyslanectví. Stejně tak by se příslušníci bezpečnostních složek, úředníci ani politici neměli účastnit Čínou placených zájezdů. A větší pozornost by měla být věnována i zmíněným proruským aktivistům a jejich napojení na Kreml. Jsou to lidé, kteří se snaží a budou snažit vyvolávat politické a společenské nepokoje, oslabovat tak zdejší společnost a dál ji odklánět od svobodného světa.


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].