0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Politika29. 3. 20165 minut

Jednotné přijímací testy przní skutečnou vzdělanost

České učitelky a učitelé se musí vyrovnat se schizofrenií požadavků, které na ně stát klade

Autor: HN - Jiří Koťátko

Základní pravidlo říká, že pokud stát v oblasti vzdělávání nařídí nějakou formu povinných zkoušek, vydělají na tom soukromé firmy a zaplatí to rodiče. Že to vrchovatě platí i o jednotných přijímacích testech na střední školy, které se u nás zkouší druhým rokem a napřesrok budou povinné, se může přesvědčit každý. Stačí si koupit noviny.

Mladá fronta Dnes i Lidové noviny (oba deníky z vydavatelství MAFRA) jedou marketingovou kampaň postavenou na obavách z přijímaček (a maturity) už mnoho týdnů a nemíní hned tak skončit. Nejenže denně otiskují testy různých soukromých společností, ale přímo na webech deníků inzerují: Také se bojíte přijímaček? Nemusíte. Stačí, když si nás měsíc dva předplatíte.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Stojí za to noviny otevřít i v případě, že nemáte dceru či vnuka, který se chystá v jedenácti, třinácti či patnácti letech na nějakou střední školu. Zatímco v Mf Dnes probíhá v zásadě přijatelný zostřený pravopisný a počtářský výcvik, v Lidových novinách otiskují ukázkové úlohy, mezi nimiž lze najít opravdové perly. Píše se tu:

Otázky pro žáka 5. třídy, které se mohou objevit v přijímacích testech.

 Najděte skupinu slov, která obsahuje jen předložky nevlastní.

 1. zajisté, ano, pro, kromě
 2. zajisté, během, mimo, vedle
 3. do, pro, k, u
 4. během, mimo, vedle, kolem

Jakým slovním druhem je slovo skákání

 1. podstatné jméno
 2. podstatné jméno i sloveso
 3. sloveso
 4. zpodstatnělé přídavné jméno

Předložky nevlastní? Hm. Pravděpodobně jde o páťáky, kteří usilují o titul Malý lingvista. Ale i deváťák si užije.

Do jaké skupiny slov byste zařadili slovo ledviny

 1. látková podstatná jména
 2. hromadná podstatná jména
 3. množná podstatná jména
 4. pomnožná podstatná jména

Jakou větu vedlejší nejčastěji uvozuje spojka protože

 1. příslovečnou účelovou
 2. příslovečnou měrovou
 3. příslovečnou příčinnou (důvodovou)
 4. příslovečnou přípustkovou

Pokud jste podobně jako já na chvíli znervózněli, protože jste si nebyli jisti, na co se vás vlastně ptají, je to prostě proto, že ty otázky staví na znalosti lingvistických pojmů, které prakticky nikdo v reálném životě nepoužívá; obvykle ani ten, kdo se psaním a redigováním živí.  Ostatně proto jste je dávno zapomněli. Užitečné jsou právě jen pro účely podobného testování. Velmi dobře se totiž s jejich pomocí sestavují testové úlohy.

Proto se testy pro přípravu k přijímačkám podobnými nesmysly jen hemží. Vybral jsem výhradně otázky z češtiny, protože jsou pro pochopení podstaty problému pro většinu lidí srozumitelnější, ale ani matematika na tom není lépe. Schopnost ověřovat výroky? Klást si zajímavé otázky? Ale kdeže. Úprava algebraických výrazů a slovní úlohy typu Kolik vajec snesla slepice B, když…

Eduin

Pokud se podíváte na ukázkové testy CERMATu, který  jednotné přijímačky pro všechny typy středních škol organizuje, jsou přece jen o něco lepší, přinejmenším pracují se čtenářskými úlohami. Ale i tady se vás ptají na to, jaké existují funkční styly, nebo musíte vědět, jak je definováno sousloví. A rok od roku přibývá důrazu na pravopis, větný rozbor a znalosti literární teorie.

Nevidíte na tom nic špatného? Pravopis a větný rozbor považujete za důležité? No to je právě ten problém, který dostává učitele do schizofrenní situace. Už víc než deset let máme ve školách vzdělávací programy postavené na tom, že učitel/ka má žáky naučit vnímat text, řečí i písmem vyjadřovat to, o čem přemýšlí; žák má převzít zodpovědnost za to, co dělá, a umět obhájit svůj názor. Jenže ve skutečnosti skoro nic z toho na výstupu ze škol stát nezajímá.

Naopak předepisuje testy postavené často na pravopisných výjimkách a chytácích. Tak co má učitel vlastně učit? Čemu má věnovat omezený čas ve třídě? Jednotné přijímací testy tuhle schizofrenii jen posílí. Nejen rodiče, ale často i vedení škol říkají jasně: Hlavním smyslem základní školy je dostat dítě na střední školu. Takže tyhle testy, to jsou naše osnovy! Dovolíte si jako učitelka říct, že je to nesmysl?

Ve skutečnosti jednotné přijímací testy - a ještě víc průmysl přípravy na ně - pouze przní skutečnou vzdělanost, protože ji omezují na trénovatelné a snadno testovatelné položky. Podobné testy leží učiteli v cestě v páté, sedmé, deváté třídě a u maturity. A pak si vysokoškolští učitelé i zaměstnavatelé dokola stěžují, že absolventi neumí obhájit svůj názor, převzít zodpovědnost za to, co dělají, přemýšlet o problému a efektivně hledat jeho řešení. Ještě než kývnete, že to si také přesně myslíte a že testování by mělo být přísnější, zkuste vzít na vědomí, že žádáte více toho stylu výuky, který ve skutečnosti ten současný stav způsobil. A jen tak mimochodem, vy si ze školy pamatujete, co jsou to předložky nevlastní? A k čemu tu znalost užíváte?

Proč Povinná zkouška krásu matematiky studentům neukáže, vysvětluje Jakub Stránský ze startupu Techambition.


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].