0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Audit Jana Macháčka19. 1. 20113 minuty

Fukuyama o USA a Číně

Událostí týdne – tedy z hlediska produkce myšlenek a originálních pohledů na věc – je nepochybně článek amerického politologa a myslitele Francise Fukuyamy ze včerejších Financial Times načasovaný k návštěvě čínského prezidenta v USA. Text se jmenuje „Americká demokracie může naučit Čínu málo“, a jak už to bývá, je obsah textu mnohem subtilnější, než by napovídal razantní titulek.

Zde je stručný výtah hlavních myšlenek:

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

1. Počátek 21. století znamená dramatický obrat v tom, který ekonomický a politický model může být považován za prestižní. Ještě na počátku desetiletí byla americká demokracie respektována, i když ne milována. Americká technologická vlna se hnala světem a lehce regulovaný anglosaský kapitalismus se zdál cestou budoucnosti pro celý svět. Amerika však velmi rychle promrhala svůj morální kapitál, počínaje tím, jak propojila vojenskou intervenci a budování demokracie v Iráku, a konče finanční krizí Wall Streetu, která dokázala, že trhům nelze věřit v tom, že se dovedou samy regulovat.

2. Co je to čínský model? Mnoho pozorovatelů řadí Čínu do stejného šuplíku jako Rusko, Írán nebo Singapur. Ale čínský model je sui generis. Je to specifický model vládnutí, který se těžko popisuje a ještě hůř napodobuje. Zkrátka není vůbec na export. Největší silou čínského systému je jeho schopnost činit velká komplexní řešení rychle. To je velmi vidět v oblasti infrastruktury. Čína může stavět letiště, přehrady, vysokorychlostní železnice neuvěřitelně rychle. Vzniká zde kontrast s Indií, kde je každá nová investice předmětem blokády ze strany odborů, lobbistů, sdružení rolníků a soudů. Indie je demokracií, ve které vládne právo a obyčejní lidé mohou vznášet námitky vůči vládním plánům. Oproti tomu Číňané dokážou velmi rychle přesídlit třeba milion lidí kvůli stavbě přehrady.

3. Pokud Amerika chce, aby její demokratický, tržní systém ve světě převládl, potřebují Američané adekvátně reagovat na své chyby a špatné koncepce. Washingtonská zahraniční politika byla minulých deset let příliš vojenská a jednostranná a podařilo se jí pouze posílit antiamerikanismus. Reaganismus příliš dlouho přežil své původní úspěchy s tím, že vytvořil rozpočtové deficity, bezmyšlenkovité snižování daní a neadekvátní finanční regulaci… Americký systém je příliš polarizovaný a ideologicky rigidní…

Demokracie v USA má jistě legitimitu, kterou Čína postrádá, ale nemůže už sloužit nikomu jako příklad, když je americké vládnutí rozděleno samo proti sobě a země si neumí efektivně vládnout…


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].