0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Rozhovory16. 9. 201220 minut

Maturity nebyly úplné fiasko

S ministrem školství Petrem Fialou o zkoušce dospělosti, třídění dětí a bídné prestiži učitelů

Maturity nebyly takové fiasko • Autor: Milan Jaroš

Učitelé podle něj budou oceněni jako ostatní vysokoškoláci teprve tehdy, až zavládne přesvědčení, že se to společnosti vyplatí. A maturitní fiasko už se podle něj nesmí opakovat. „Maturita je jedna z prvních zkušeností mladého člověka se státem. A stát se chová nespravedlivě,“ říká ministr školství Petr Fiala. „Máme problém s důvěrou v autority, nemůžeme ji prohlubovat.“

Proč jste přijal funkci ministra školství? Čím byste chtěl ve školství pohnout?

Reklama

Ve své knize Politika, jaká nemá být, ale i v jiných svých textech jsem psal o tom, že pokud chceme, aby se změnila politická kultura v naší zemi, nelze politiku jen kritizovat a prohlubovat tak rozdělení mezi společností a politikou. Že je potřeba, aby lidé, kterým záleží na veřejných věcech, byli i politicky angažovaní a aktivní. To jsem měl na paměti, když jsem byl premiérem požádán, abych přijal nabídku stát se ministrem školství.

Můžete být konkrétnější? Co vaše působení bude konkrétně znamenat pro školy, děti a učitele? Jaké máte cíle?

Prvním cílem bylo, aby tento úřad opět získal důvěru veřejnosti, aby nepůsobil chaoticky a byl konzistentní. Na to jsem se soustředil v prvních měsících. Mezi moje další cíle patří reformovat terciární vzdělávání, chci dát do pořádku čerpání dotací z evropských strukturálních fondů a posunout se dále v reformě regionálního školství. Mezitím jsem také musel řešit státní maturity nebo spor akreditační komise s ministerstvem školství v případě plzeňské právnické fakulty.

Kromě jiného jste sestavil komisi předních expertů na vzdělávání, v níž je třeba Ondřej Hausenblas, Arnošt Veselý nebo Ondřej Šteffl a Jana Straková, kteří mají vytvořit vizi školství do roku 2020. Co to konkrétně obnáší?

Už předtím jsem sestavil pracovní skupinu, která měla navrhnout, co uděláme se státními maturitami v příštích dvou letech. Pozval jsem tam lidi, kteří zastávali různé názory a maturitou se z rozličných pozic zabývali. Je potřeba hledat společná řešení. Byl jsem překvapen věcností a rychlostí té debaty. Teď budeme naplňovat druhý úkol a tím je koncepce maturity od roku 2015. A pokud jde o vizi rozvoje vzdělávání do roku 2020, to je věc, do které chceme vtáhnout i širší odbornou veřejnost. V tuto chvíli jsme ale na začátku.

Pokus zavést státní maturitu skončil fiaskem. Dětí, kterým maturita nespravedlivě uškodila, jsou stovky. Co s nimi teď bude?

To, co říkáte, je pro mě na celých maturitách to nejzávažnější. Pro mě není podstatné, že si třeba vyšší verzi matematiky zapsaly pouze tři a půl procenta žáků, ani to, že nějaké úlohy byly těžší, než měly být, když potom došlo k nápravě. Pro mě je nepřijatelné, že maturita byla nespravedlivá v individuálních případech – třeba v případě odmítnutí písemné práce, kdy maturant netrefil slohový útvar, protože ho to na škole učili jinak. A je tady ještě jedna závažná věc, která jde mimo vzdělávací systém. Musíme si uvědomit, že toto je jedna z prvních zkušeností mladého člověka se státem. A stát se chová nespravedlivě. To je hlavní důvod, abychom udělali všechno pro to, aby se to neopakovalo. Máme problém s důvěrou v autority, instituce, to je známá věc o české politické kultuře. A to nemůžeme prohlubovat.


Dobře, ale co děláte v těch konkrétních případech postižených studentů?

Bohužel v tomto je pravomoc ministerstva minimální. Školský zákon stanovuje velmi přesně, jak odvolání v případě maturity probíhá a kdo zde má pravomoci. A to je krajský úřad. Zákon také předpokládá, že krajský úřad má možnost obrátit se na CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které maturity vytvořilo; pozn. red.) a požádat ho o součinnost. Zajistili jsme, aby CERMAT svou činnost prováděl co nejrychleji. A že spornou práci při odvolání nikdy neposuzuje stejný hodnotitel, tím se může zvýšit objektivita při odvolání. Zároveň bych chtěl podotknout, že poslední maturity navzdory všemu řečenému nebyly úplné fiasko.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc