Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Blogy

Diskuse s ředitelem Národní knihovny Vlastimilem Ježkem

On-line rozhovor s Vlastimilem Ježkem.

Rozhodli jste o stavbě knihovny na základě analýzy potřeb vašich budoucích zákazníků?

Toshi

V posledních deseti letech v Česku sice klesají náklady tištěných knih, titulů ale neubývá, spíše naopak. Každý rok nám tak jen z povinných výtisků přibude zhruba 100 000 nových knihovních dokumentů.

Budova nijak předimenzovaná není – většina skladovacích prostorů je umístěna pod zemí s rezervou pro příštích padesát let. Pokud by nových dokumentů začalo ubývat, rezervní prostor pak vydrží o něco déle, případně jej mohou využít i další instituce zabývající se obdobnou činností.

Pan primátor se opakovaně zmiňuje o tom, že jeho stanovisko k vítěznému návrhu je od počátku konzistentní a že je sdělil členům jury. Z oficiálního zápisu z jednání jury vystaveného na stránkách NK však vyplývá, že se ani jednoho jednání osobně nezúčastnil. Vysvětlete tento rozpor.

Any

Pavel Bém se s částí poroty poměrně neformálně setkal, nikoli ovšem v průběhu řádných zasedání. Ačkoli byl porotcem (se svým souhlasem) jmenován, na práci v porotě si čas nenašel. Praha přesto „svého“ porotce měla – za Pavla Béma rozhodoval původně náhradní porotce Jan Kněžínek. Hlasoval tak jako ostatní členové poroty: pro vítězný návrh.

Když srovnám prostředky na digitalizaci slovenské národní knihovny a české NK pro nejbližší tři roky, tak mi vychází obrovský rozdíl. Co s tím hodláte dělat?

Jana Machová ([email protected])

Na Slovensku je digitalizace politickou prioritou. Ze strukturálních fondů EU získali 200 milionů eur, mají jasnou koncepci – do konce roku 2013 zpřístupnit celé národní kulturní dědictví (knihovny, muzea, galerie). Náš projekt Národní digitální knihovny (600 milionů Kč) by spolu s dalšími měla v nejbližších dnech projednávat vláda.

Jak se k výsledkům soutěže postavili ti ocenění, kteří si stěžovali na její neregulérnost? Jestliže byla soutěž neregulérní, předpokládám, že si hlavní stěžující (HŠH apod.) své ceny nepřevzali (jejich převzetím totiž vyjadřují souhlas s výsledkem soutěže).

Tatiana Dacková ([email protected])

Ceny za umístění si převzali všichni, kteří na ně měli nárok. Výsledky soutěže Mezinárodní unie architektů opakovaně potvrdila, a pokud přesto kdokoli mluví veřejně o „zpackané a neregulérní soutěži“, vědomě lže.

rozhovory.respekt.cz

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 21/2008 pod titulkem Diskuse s ředitelem Národní knihovny Vlastimilem Ježkem