0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Civilizace24. 1. 20048 minut

Kde se stala chyba?

Bernard Lewis, emeritní profesor na univerzitě v Princetonu a ve svých 85 letech doyen západního bádání o Blízkém východě, bývá považován za největšího současného znalce islámské civilizace. V té části akademické obce, kde orientální filologii a historii nahradila „postkoloniální studia“, platí naopak za čelného „orientalistu“ (v negativním smyslu podle Edwarda Saida), tedy apologetu, a přímo ideologa západního imperialismu. U zvláště radikálních autorů figuruje jako „sionistický orientalista“.

Fotografie: Kresba: Pavel Reisenauer • Autor: Respekt
Fotografie: Kresba: Pavel Reisenauer • Autor: Respekt

Bernard Lewis, emeritní profesor na univerzitě v Princetonu a ve svých 85 letech doyen západního bádání o Blízkém východě, bývá považován za největšího současného znalce islámské civilizace. V té části akademické obce, kde orientální filologii a historii nahradila „postkoloniální studia“, platí naopak za čelného „orientalistu“ (v negativním smyslu podle Edwarda Saida), tedy apologetu, a přímo ideologa západního imperialismu. U zvláště radikálních autorů figuruje jako „sionistický orientalista“.

Reklama

Postkolonialisté, orientalisté a špatný sex

Lewise je skutečně možno považovat za čelného orientalistu v tom smyslu, že reprezentuje tradiční akademickou metodu filologické a historické analýzy s maximální snahou o objektivitu. Jeho postkoloniální kritici naproti tomu pěstují převážně postmoderní „teorii“, tedy aplikaci různých teoretických modelů na vybraný historický či filologický materiál. Na objektivitu předem rezignují, jejich úsilí má zřetelný apriorní cíl „kritiky imperialismu“.

Bernard Lewis tak představuje jakousi antitezi Edwarda Saida. Said si ho také bere řádně na paškál ve svém vlivném díle Orientalismus (1978). Krátce před smrtí sepsal ještě Said zdrcující recenzi na Lewisovu knihu Kde se stala chyba?. Kromě jiného se zde znovu vrací ke kauze, jíž věnuje v Orientalismu celé dvě stránky, totiž k Lewisově…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc