Obálka vydání 30/2002
30/2002 • 22.–29. 7. 2002

2002/30