0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Civilizace21. 10. 20015 minut

Nacisté v sítích StB

Pavel Žáček

Obvinění dvou vysokých komunistických funkcionářů z krytí válečného zločince Wernera Tuttera (1909–1983) přitáhlo pozornost veřejnosti k dosud nepříliš známé kapitole našich moderních dějin: spolupráci komunistické tajné policie s agenty a bezpečnostními i politickými představiteli nacistického Německa. Podívejme se na tuto málo probádanou oblast trochu podrobněji. O případu Wernera Tuttera, který byl příslušníkem německé tajné služby, jednotek SS a nakonec i spolupracovníkem StB (veden pod krycím jménem KONRÁD II. ), je především třeba uvažovat s ohledem na strukturu, jakou StB měla v druhé polovině šedesátých let. Učiníme-li to, rázem se ukáže, že vedle dvou veřejně viditelných a souzených potentátů se na jeho krytí musel beztrestně podílet celý rozsáhlý aparát komunistické Státní bezpečnosti. Stejně jako spolupráce s Tutterem nebyla záležitostí pouhých jednotlivců, nebyl ani Tutter zdaleka jediným nacistickým prominentem, kterého komunistická tajná služba naverbovala. Naopak, jejich tajné využívání se stalo jednou ze základních pracovních metod československé Státní bezpečnosti i jejích předchůdců. Vytěžování příslušníků německých bezpečnostních složek zajištěných na československém území v posledních dnech druhé světové války a jejich reklamování z rukou západních spojenců bylo primárním úkolem obnovených zpravodajských a policejních orgánů. Získané údaje našly široké uplatnění: sloužily k rekonstrukci personálního obsazení německých služeb, k vytváření metodiky…

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc