0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Ekonomika17. 9. 20006 minut

Blair a benzin

Minulý týden došel v britských pumpách benzin a vystrašení zákazníci začali tvořit dlouhé fronty u posledních stanic, které ještě benzin měly. V úterý většině obchodů došly zásoby mléka i chleba a veřejní dopravci i popeláři oznámili, že mají palivo pouze na pár dnů. Nenaléhavá nemocniční doprava byla zastavena a Blairova vláda musela vyhlásit pohotovost, aby alespoň hlavní sektory veřejných služeb - především zdravotnictví - mohly být zásobovány pohonnými hmotami. Sice jen několik rafinerií bylo fyzicky blokováno protestujícími, ale mnozí dopravci pohonných hmot je odmítají opustit. Možná i managementy rafinerií sympatizují s požadavkem na snížení daně z paliv, a proto rafinerie nenaléhají dostatečně na řidiče, kteří mají dopravovat na Blairovu žádost benzin. Jak se dostalo britské hospodářství téměř na okraj ochromení?

Jako před 30 lety

Reklama

Tato situace nemá od 70. let v Británii obdobu. V roce 1973 se ceny ropy produkované státy OPEC zpětinásobily, zatímco britští horníci připravili zemi o její vlastní zdroj energie. Britové zažili výpadky elektřiny, třídenní pracovní týden a zapojení armády k vykládání zásob v docích. Byl vyhlášen i stav pohotovosti. Na přelomu let 1978–79 se labouristická vláda položila pod tlakem „zimy neklidu“ - miliony pekařů, požárníků, řidičů ambulancí, přepravců pohonných hmot, řidičů vlaků a popelářů rebelovaly proti nárůstu mezd zmrazenému vládou na 5 %. Opět byla povolána armáda a vojáci nahradili požárníky a řidiče…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc