0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kultura19. 12. 19999 minut

Prorok na jarmarku

Do dějin české kultury posledních šedesáti let se Jiří Kolář, letos pětaosmdesátiletý, nezapsal jen jako básník a výtvarník, ale také jako arbitr a iniciátor, který ovlivňoval tvorbu řady dalších osobností, například Václava Havla, Bohumila Hrabala či Ludvíka Vaculíka. Respekt vzbuzovala už jeho životní zkušenost kladenského proletáře, noblesa spojená s lidovou jadrností, neobyčejný kulturní přehled, ale především dílo. Připomíná je rozsáhlá výstava, která začíná toto pondělí (20. 12.) v pražském Veletržním paláci, postupné vydávání sebraných spisů i řada uměleckých publikací. Zvláštní místo mezi nimi zaujímá Kolářův Slovník metod, v němž autor doprovází reprodukce koláží výkladem podnětů a nápadů, jež vedly k jejich vzniku. Kniha vyšla čtyřjazyčně v italském Milánu roku 1986, a to v podobě, kterou autor údajně dokončil o tři roky dříve, později však slovník doplňoval, takže do francouzského vydání z roku 1991 i do českého přibyly nové koláže i texty. Název připomíná dva pilíře novověké racionality a osvícenosti - Descartovu Rozpravu o metodě a francouzské encyklopedisty -, kdo by však v knize hledal exaktní výklad smyslu jednotlivých koláží a pracovních postupů při jejich zrodu, mohl by být zklamán. O to více četba uspokojí čtenáře Kolářovy poezie, kteří zjistí, že do hávu luxusně vypravené umělecké monografie ukryl starý ironik svébytnou básnickou sbírku, která bezprostředně navazuje na jeho verbální poezii z 60. let.

Strategie a etika

Reklama

V…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc