0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Dopisy15. 6. 19974 minuty

Dopisy

Co je a co není rasistické

V článku Hlídací psíci u vrat (Respekt č. 24/97) je v závorkové poznámce označeno za „alarmující zjištění“ to, že „třetina našich obyvatel si myslí, že Romům by lékařskou péči neměla platit pojišťovna“. Interpretujeme-li takové zjištění jednoznačně jako projev rasismu, je opravdu alarmující. Domnívám se ale, že problém je složitější a nejednoznačný. Předpokládám, že ještě více respondentů by odpovědělo záporně na otázku: Má platit lékařskou péči pojišťovna i těm, kteří neplatí pojistné? (Ponechávám stranou lidi vyřazené z produkce - děti, důchodce, nemocné.) Odpověď na takovou otázku by svědčila o míře ochoty většinové společnosti k solidaritě se sociálně slabšími a civilizačně méně přizpůsobivými skupinami či vrstvami spoluobčanů. Nejsem si jist, že jsme v tomto ohledu horší než jinde v Evropě.

Teprve pak by mohla přijít rasismem zavánějící otázka: Myslíte si, že mezi těmi, kteří neplatí nemocenské pojištění, je neúměrně (vzhledem k jejich celkovému počtu) vysoké procento Romů? Ani v tomto případě by ale kladná odpověď nemusela nutně implikovat rasismus, pokud by se objektivním průzkumem zjistilo, že tomu tak skutečně je. Nelze ovšem popřít, že zveřejnění výsledků takového výzkumu - pokud by potvrdil hypotézu, že Romové v produktivním věku se v podstatně menším poměru než ostatní obyvatelstvo podílejí na placení nemocenského pojištění - by…

Reklama

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc