Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Komentáře

S levicí do vlády nepůjdeme

S levicí do vlády nepůjdeme

říká I.GABAL , šéf volebního týmu OH

Pokračujeme v seriálu předvolebních rozhovorů s významnými osobnostmi rozhodujících politických stran. Po interview s představiteli Občanské demokratické strany a Československé sociální demokracie hovoříme s manažérem volební kampaně Občanského hnutí (OH) Ivanem Gabalem.

IVAN GABAL se narodil v Praze roku 1951. Po studiích sociologie na filozofické fakultě UK (1975) pracoval v Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV. V roce 1989 byl jedním ze zakladatelů Kruhu nezávislé inteligence.V listopadu 1989 se stal členem štábu Občanského fóra, kde také následující rok vedl volební kampaň. V roce 1990 založil Skupinu pro nezávislou sociální analýzu (AISA), od začátku roku 1991 řídil analytické oddělení Kanceláře prezidenta republiky. Prvního ledna letošního roku byl jmenován šéfem volebního týmu Občanského hnutí. Političtí stoupenci i oponenti jej považují za hlavního „architekta“ politiky OH.

Na posledním sněmu se Občanské hnutí definovalo jako liberální strana. Co je tím míněno?Přesvědčení, že zdrojem prosperity společnosti je svoboda. Trh je jen mechanismus, jak jí dosáhnout.Vaši političtí oponenti říkají, že OH má strach označit se za levicovou stranu. V čem se vaše politika odlišuje např. od programu sociální demokracie?Útoky proti nám jsou ve skutečnosti bojem o místo na politické scéně. ODA nás napadá, protože se snaží získat pozici nalevo od ODS a zároveň si udržet označení konzervativní strana. ODS účelově rozdává nálepky levicovosti všem a všemu, co jí nevyhovoje nebo oponuje. Jak je to ve skutečnosti s „levicovostí“ OH ukazuje nejlépe fakt, že jeho ministři uskutečňují vládní a tudíž i naši ekonomickou reformu. Pokud ji někdo považuje za levicovou, pak jsou ODS a ODA ve vládě omylem. A nebo tato politika levicová není.Rozdílů mezi OH a sociální demokracií je celá řada. Sociální demokraté kritizují liberalizaci cen, privatizaci i restriktivní politiku. Cestu k ekonomickému oživení hospodářství vidí v posílení role spotřebitelů, což je inflační a pro OH nepřijatelný postup. Československá sociální demokracie také např. odmítá naši smlouvu s Německem. I to je bod, kde těžko můžeme dojít shody.

Program levice je nepřijatelný

Jednou z výhod i nevýhod politických stran středu je, že mohou spolupracovat jak s pravicí, tak i s levicí. Vaši odpůrci tvrdí, že po volbách bez uzardění vstoupíte do levé koalice. Jste skutečně ochotni po volbách spolupracovat s ČSSD, LSU, SDĽ nebo HZDS - případně přímo s komunisty?Pro koaliční spolupráci máme čtyři podmínky: pokračování v současném scénáři ekonomické reformy a celkové transformaci země, budování právního státu, dodržování listiny práv a svobod občanů a zachování společného státu. Povolební spolupráce OH se stranami, které jsou proti některému z těchto bodů, nepřipadá v úvahu.Například ekonomický program HZDS je velmi blízký modelu centrálního plánování a je pro nás nepřijatelný stejně jako představa rozdělení společného státu po volbách. Stejné je to i se SDĽ. Se sociálními demokraty a LSU nebudeme spolupracovat, pokud nezmění názor na ekonomickou reformu.Koho považujete za své nejbližší politické spojence?Máme blízko k Maďarské občanské straně. Ideová východiska OH jsou velmi podobná myšlenkám ODA. Přesto zatím naše pokusy o spolupráci s ODA narazily na ledový nezájem.Za možné povolební partnery považujeme všechny strany, které jsou dnes ve vládě. Výsledky dvouleté práce jsou toho důkazem. Za optimální bych považoval rekonstrukci současné vládní koalice.

Rozpad státu znamená konec reformy

Co považujete za důležitější pro svou politiku: ekonomickou reformu nebo zachování společného státu?Po dlouhých debatách jsme dospěli k závěru, že důraz naší volební kampaně položíme na pokračování ekonomické transformace. Zachování státu však vidíme jako její součást. Jinými slovy: jsme přesvědčeni, že rozdělení ČSFR znamená konec ekonomické reformy.Podle průzkumů veřejného mínění je ale zřejmé, že na Slovensku zvítězí strany, které chtějí ekonomickou reformu zastavit nebo alespoň zbrzdit a prosadit samostatný Slovenský stát. Jak by OH v takovém případě postupovalo?Cítím se dostatečně kvalifikován, abych řekl, že výsledky dnešních průzkumů veřejného mínění ještě mnoho neznamenají. Do voleb zbývá hodně času, situace je otevřená a může se hodně změnit. Navíc vlastní hlasování je něco jiného než výběr oblíbené strany.Pokud jde o Slovensko: podpora HZDS má trend spíše sestupný. Jakmile tato strana svým voličům čestně řekne, že po volbách bez otálení přistoupí k rozdělení země, občané ji podle toho posoudí. Proto je vaše otázka předčasná.

Křeslo ministra financí nabídneme V.Klausovi

Jaké změny budete prosazovat po volbách?Formulujeme vlastní alternativu hospodářské politiky zaměřenou na ekonomické oživení. Na její přípravě se podílí ministr Vrba a Ing.Mládek (náměstek federálního ministra hospodářství). Jako expert spolupracuje i např.Jan Švejnar z Pittsburské university. Pokud ale vyhrajeme volby, křeslo ministra financí nabídneme Václavu Klausovi.Připravujeme i zemědělský program, který pracovně nazýváme „Evropský standard pro venkov“. Měl by být alternativou k pokusům vrátit venkov do předválečného období a postavit jej proti městům, nebo plánovat jeho destrukci. Jde nám o moderní vesnici s plným rejstříkem ekonomiky.V neposlední řadě budeme také usilovat o uspořádání celostátního referenda o budoucnosti federace.Nedávno přišli federální ministři OH s návrhem zákona, který má umožnit prodej státních bytů do soukromých rukou za trojnásobek ročního nájmu. Mnozí to považují za populistický předvolební tah. Vyjadřuje tento návrh oficiální názor Občanského hnutí?Jde o to, zda budeme byty prodávat za tržní ceny, nebo za symbolickou částku. Pokud se rozhodneme pro symbolickou cenu, pak je jedno, jestli to bude za korunu nebo za deset tisíc. Návrh zákona, o kterém se zmiňujete, schválila federální vláda, v parlamentu je teprve ve výborech. Postoj OH dosud není jednoznačný. Práce na návrhu zákona ještě neskončila. Zvažujeme i možnost, že by cenu bytu tržně stanovilo obecní zastupitelstvo. V této věci spolupracujeme s poslaneckým klubem ODA.

Základem svobody je právní stát

OH je jediné politické hnutí na české politické scéně. Proč tolik lpíte na formě hnutí? Jak jste sestavovali kandidátní listiny?Nestihli jsme včas začít debatu o přeměně hnutí v liberální politickou stranu, ale celý náš vývoj k tomu směřuje a máme již takovou organizační strukturu. Osobně se domnívám, že diskuse na toto téma měla uvnitř OH začít daleko dřív.Sestavování kandidátních listin probíhalo podobně jako v jiných stranách. Hnutí má členy a organizace ve všech okresech Čech a Moravy. Vedoucí osobnosti OH jsou rovnoměrně rozmístěny ve všech krajích a jejich místo na kandidátní listině samozřejmě podléhalo schválení krajských komisí.V čem jsou programy ODS a OH rozdílné? Veřejnost má zatím příležitost sledovat spíš osobní antipatie jejich vůdců.Neřekl bych, že je dobré zavádět do politiky otázku osobních antipatií. Profesionální politici buď dokážou své pocity ovládat a plně kontrolovat ve prospěch politické práce, nebo ve vysoké politice nemají co dělat.Zatím jsem nečetl program ODS, ale z některých vystoupení jejích lídrů usuzuji, že budou razit konzervativismus staršího vydání. My klademe důraz na právní stát. Považujeme právní laxnost za velmi nebezpečnou.

Usilujeme o vítězství

Jak se díváte na lustrace, tzv. debolševizaci a restituce?Postoj OH k lustracím se nemění. Jsou nutným předpokladem pro očištění státní správy, ale lustrační zákon v dnešní podobě podle nás odporuje evropským normám. Proto budeme usilovat o jeho novelizaci - chceme zdůraznit presumci neviny, rozhodující slovo soudu a znovu jednoznačně vymezit kategorie lidí, jichž se zákon týká (např. nepostihovat tzv. kandidáty tajné spolupráce).Pokud jde o debolševizaci: za dva roky ve společnosti vykrystalizovaly jen dva extrémní názory na vyrovnání s minulostí - plošné potrestání viníků nebo tlustá čára za minulostí. OH je proti retroaktivitě práva, ale v žádném případě to neznamená, že bychom na minulost měli zapomenout. Naopak. Domníváme se, že je třeba detailně zdokumentovat a zpřístupnit osudy a jména viníků i obětí. I když strůjce komunistické totality už nebude možné potrestat, jejich vinu nelze zapomenout.Ohledně restitucí převládá v Občanském hnutí názor, že před rok 1948 nelze jít. Podobné je to i s navrácením dalšího majetku církvím. Budeme proti, i když možná někteří poslanci OH nároky církve podpoří.Jaké jsou vaše volební aspirace?Samozřejmě vítězství. Pokud uspějeme, nebudeme usilovat o křeslo premiéra federální vlády. Chceme dodržet pravidlo, že pokud je prezident Čech, je předsedou vlády Slovák. Nechceme ohrozit kandidaturu Václava Havla na funkci hlavy státu. V případě, že volby vyhrajeme, nabídneme místo premiéra některému ze slovenských politiků.Kdo by v takovém případě byl, podle vás, vhodným kandidátem?To bude v první řadě záviset na výsledcích voleb na Slovensku. V současné vládní koalici je ale dostatek osobností, které mohou takový post zastávat.

Stranické finance

Z čeho budete platit volební kampaň?Vzali jsme si bankovní úvěr, ale zřejmě to nebude stačit. Sháníme sponzory, zahájili jsme akci Nabídka otevřené ruky. Z ciziny zatím žádnou pomoc nedostáváme a osobně si od toho ani moc neslibuji.Jedním z vašich sponzorů je koncern Tchibo-LeCafé. Tato firma má výhodnou smlouvu o prodeji kávy ve státních obchodech s českým ministerstvem obchodu a cestovního ruchu, který vede ministryně V.Štěpová, členka OH. Má to nějakou souvislost?Tchibo-LeCafé sponzorovalo kongres OH. Pokud jde o jeho postavení na našem trhu, musíte se zeptat ministryně Štěpové. Já k tomu mohu říci jen tolik, že pokud je celá věc veřejná, je pod kontrolou a nevidím na ní nic špatného. Kdybychom přijali podezření, které naznačuje vaše otázka, a dovedli je do absurdity, pak by žádná banka nemohla podporovat ODS, protože ministr financí je její člen, žádný podnik, který jde do privatizace, by nemohl sponzorovat ODA, protože ministr pro privatizaci je její člen.

Liberální strana není účelová záležitost

Před třemi měsíci jste se stal šéfem volebního týmu OH. Z hnutí pak odešli M.Zeman, P.Kučera a Z.Jičínský. Razantně jste ukončil jednání s J.Kotasem. Přesto má OH, podle výzkumů volebních preferencí, stále jen čtyřprocentní podporu voličů. Čím si to vysvětlujete?Společnost se politickému životu teprve učí, i proto se liberální orientace prosazuje těžko a pomalu. Důvodem prozatím nízké podpory voličů je i to, že nepřicházíme s jednoduchými řešeními, která by sice byla momentálně populární, ale nevedla by k jednoznačně dobrým výsledkům. Snažíme se problémy dobře promyslet a neukvapovat se v rozhodnutích. Někteří to považují za slabost nebo nedostatek razance, ale v tom se mýlí. Většina politiků OH neprosazuje osobní názory, svou práci berou jako službu společnosti. Hnutí se navíc dlouho snažilo hrát roli politického mostu mezi pravicí a levicí a to je vždy nevděčná role, jakkoli byla nezbytná pro udržení politického konsensu.Je důležité, jak nám lidé rozumějí, ale budování liberální strany není účelová věc pro tyto volby, je to úkol dlouhodobý.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 15/1992 pod titulkem S levicí do vlády nepůjdeme