0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Domov9. 6. 19913 minuty

Týden v ČNR

Týdenní přehled dění v ČNR.

• Schůze jednotlivých výborů, semináře i setkání se členy vlády České republiky absolvovali poslanci České národní rady první červnový týden. Na semináři věnovaném návrhu státní bytové politiky ČR dospěli členové národohospodářského výboru k závěru, že by mělo být co nejdříve zvýšeno nájemné ve státních bytech a vypracován prováděcí předpis zákona o majetku obcí. Diskuse se soustředila na nízké ceny bydlení, které platí pouze v nájemních bytech, v nichž bydlí v současné době asi 30% obyvatelstva. Přitom nejde o tzv. sociální byty, protože byly často přidělovány ozbrojeným složkám, ministerstvu vnitra a prominentům bývalého režimu. Cenové zvýhodňování uživatelů státních bytů zakládá trvale vysokou poptávku po těchto bytech. Prostředky, které se získají zvýšením nájemného, by se měly soustředit ve státním rozpočtu s určením pro ministerstvo práce a sociálních věcí ČR k poskytování příplatků na nájemné nejslabším sociálním skupinám obyvatel.

• Zajištění výkonu státní správy na zemské úrovni řeší návrh zákona ČNR o zemských úřadech, který projednávali členové výboru pro územní správu a národnosti. Navrhovatelé - skupina poslanců ČNR - v důvodové zprávě konstatují, že podřízenost okresních úřadů přímo ústředním orgánům státní správy ČR potvrzuje nereálnost daného stavu. Návrh proto uplatňuje tzv. zemskou variantu územně správního uspořádání a pro účely státní správy se Česká republika dělí na zemi českou, moravsko-slezskou a hlavní město Prahu. V těchto…

Reklama

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc