0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Domov28. 4. 19914 minuty

Byty do majetku obcí

Dne 24.dubna odsouhlasila Česká národní rada zákon o majetku obcí. Součástí zákona se stal i paragraf, který říká, že do vlastnictví obcí přechází veškerý domovní a bytový fond, jenž byl dosud ve správě státu a nepodléhá privatizaci.

Dne 24.dubna odsouhlasila Česká národní rada zákon o majetku obcí. Součástí zákona se stal i paragraf, který říká, že do vlastnictví obcí přechází veškerý domovní a bytový fond, jenž byl dosud ve správě státu a nepodléhá privatizaci. Stejně tak pozemky, na kterých domy stojí.

Ministr Ježek neuspěl

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Jak k této pro tržní svět netypické privatizaci došlo? Na podzim minulého roku požádala ČNR vládu, aby urychleně vypracovala koncepci bytové politiky. Vláda místo koncepce naložila s domovním a bytovým fondem zcela nekoncepčně: vyhověla tlaku Svazu měst a obcí a svěřila majetek obcím. Údajně proto, že obce jsou v těžké situaci, nemají peníze, přidělené rozpočty na řešení lokálních problémů nestačí.

Jednání ČNR se zúčastnil ministr Tomáš Ježek. Byl v nelehké situaci - jednak jako zástupce vlády, která návrh předložila, jednak jako poslanec a zastánce reformy. To, co se mu nepodařilo prosadit ve vládě, se pokusil řešit na místě. Poslacům doporučil, aby sporný paragraf ze zákona vyloučili a zároveň přislíbil urychleně předložit seriózní koncepci bytové politiky. Při jednání korigoval námitky oponentů. Upozornil, že se v diskusi směšují dva problémy: rozpočtové hospodaření obcí a samotná podstata reformy. Připomněl, co je nejen pro společnost či jednotlivce, ale i pro diskutovanou obec perspektivnější: "S odpovědností vůči budoucí generaci i nám samotným bychom měli myslet na zásadní transformaci ekonomiky, jakkoli víme, že dnešní rozpočtové problémy…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc