0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Domov27. 3. 19909 minut

Od instituce k charitě

Česká katolická charita, podnik katolické církve, na jehož půdě se na profesionální úrovni realizovaly sociální programy, vznikla za první republiky.

Česká katolická charita, podnik katolické církve, na jehož půdě se na profesionální úrovni realizovaly sociální programy, vznikla za první republiky. V roce 1946 měla přibližně 460 sociálních ústavů nejrůznějšího typu (mateřských ústavů, škol, nemocnic, domovů důchodců) s personálem řádových sester, věrných svému poslání služby Bohu v lidech.

Ke konci 50.let působilo na našem území přibližně 63 řeholí, mužských i ženských, soustřeďujících kolem patnácti tisíc řeholníků v přibližně 393 klášterech.

Po únoru 1948 komunistická strana v duchu ateismu ihned začala připravovat likvidaci řeholí s odhodláním k naprosté destrukci náboženství. Sám Slánský na zasedání Informbyra v listopadu 1949 prohlásil: „Nejjednodušší by bylo všechny biskupy v čele s Beranem prostě pozavírat. Důvody bychom pro to měli, moc také, ale lidé by to nepochopili. Udělali bychom z nich mučedníky.“ V monstrprocesu, který začal v březnu 1950, bylo deset vedoucích představitelů mužských řeholí odsouzeno za špionáž ve prospěch Vatikánu.

Na jaře téhož roku jednotky Lidových milicí a SNB obklíčily mužské kláštery v celé republice. Likvidace ženských klášterů probíhaly v srpnu až září 1950. Za policejní asistence, převážně v noci, byli řeholníci a řeholnice odvlečeni a násilně internováni v předem vytipovaných, tzv.koncentračních klášterech - v Broumově, Oseku, muži pak z valné části v Želivě. Nelze pominout, že ozbrojená přepadení způsobila i značné materiální a kulturní škody - na nákladní…

Reklama

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc