Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Projekt FUTURA

Kurzy znakového jazyka

Ve světě neslyšících je hlavním dorozumívacím prostředkem znaková řeč. Používají ji lidé hluší či se zbytky sluchu i slyšícími, kteří se chtějí bez potíží s neslyšícím domluvit.

Ve světě neslyšících je hlavním dorozumívacím prostředkem znaková řeč. Používají ji lidé hluší či se zbytky sluchu i slyšícími, kteří se chtějí bez potíží s neslyšícím domluvit. Naučit se znakovou řeč není jednoduché, zároveň však její zvládnutí s sebou nese výhody v komunikaci a porozumění světu neslyšících.

Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný jazyk komunity neslyšících v České republice, má vlastní gramatiku a strukturu a nemá nic společného s češtinou. Tento jazyk používají zejména prelingválně neslyšící lidé (tzn. ti, kteří se narodili jako neslyšící nebo kteří ztratili sluch v období před dokončením vývoje jazyka, tedy přibližně do tří let věku).

Znakovaná čeština je umělý komunikační systém, který byl vytvořen slyšícími lidmi, kteří se chtěli dorozumět s neslyšícími. Znakovaná čeština kopíruje gramatiku českého jazyka a sdělení doprovází znaky, které jsou vypůjčené z českého znakového jazyka. Jedná se vlastně o „viditelnou češtinu“.

Znakovanou češtinu používají lidé nedoslýchaví nebo lidé ohluchlí. Tito lidé se naučili mluvenou češtinu přirozenou cestou odposloucháním. Nyní však hůře slyší nebo neslyší vůbec, a proto potřebují při komunikaci mluvenou češtinu zviditelnit. Neslyšící lidé znakovanou češtinu nepoužívají, pro ně je čeština cizím jazykem.

Kurzy znakového jazyka jsou koncipovány jako sled jednotlivých modulů, popřípadě semestrů, po jejichž absolvování by měl student získat úplnou, nebo alespoň výbornou jazykovou kompetenci v českém znakovém jazyce. Kurzy probíhají ve skupinách maximálně po deseti účastnících a jeden semestr trvá zhruba 5 měsíců s frekvencí vyučování dvakrát do týdne po dobu 1,5 hodiny.

V kurzech se vyučuje slovní zásoba – jednotlivé znaky, gramatika – pravidla spojování znaků do širších větných celků, klade se důraz na rozvoj schopnosti správně vyjádřit myšlenku a děj s ohledem na mimiku. Studenti v rámci kurzu obdrží písemný studijní materiál, ve kterém jsou shrnuta pravidla gramatiky, znázorněny příklady znaků v ruční abecedě a jednotlivé pozice rukou.

Znakový jazyk převážně vyučují neslyšící lektoři s bohatými zkušenostmi a akreditací Tlumočníka znakového jazyka. Kurzy jsou zakončeny závěrečnou zkouškou před komisí a úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Organizace pořádající kurzy:

• České centrum znakového jazyka - Pevnost

Adresa: Krátkého 4/250, 190 00 Praha 9 tel/fax: 420 283 892 700

mobil: 728 58 68 57

e-mail: [email protected]

www: pevnost.com

• Česká unie neslyšících (ústředí)

Adresa: Havlíčkova 4, 110 00 Praha 1

tel.: 222 328 900

email: [email protected]; [email protected]

www: cun.cz

• Vzdělávací agentura Aldea

Novotného lávka 5, P.O.Box 197, 110 01 Praha 1

tel./ fax: 2210 82 379, tel.: 2210 82 222

email: [email protected]

www: aldea.cz

• Znakovky - Chcete umět český znakový jazyk?

kontakt: Jan Wirth

sms: 777 836 784

email: [email protected]

www: znakovky.cz

Článek vznikl v rámci projektu FUTURA, který je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a hlavním městem Praha. Projekt realizuje Respekt Institut, o.p.s.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].