0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kontext10. 12. 202110 minut

Anketa: Srdce Evropy bije v česko-německém pohraničí

Jak se s novou spolkovou vládou promění vztahy Berlína s Českou republikou

Kristián Kudela
Německý prezident v Praze: šlo o jeho první zahraniční návštěvu ve funkci , na kterou jel vlakem -
 což německá média považovala za mimořádné • Autor: Aktuálně.cz - Jakub Plíhal

Sociální demokrat Olaf Scholz po více než šestnácti letech v německém kancléřství nahradil Angelu Merkel. S touto změnou vyvstává nejen otázka nového směřování Německa například při reformách Evropské unie či v ekologické modernizaci, ale také dopady na česko-německé vztahy. Jaké si vývoj vztahů obou zemí představují politici z nově vytvořené vládní koalice sociálních demokratů (SPD), Zelených a liberálů (FDP) i zástupci opozice? Na tři klíčové otázky jsme se zeptali zástupců šesti německých stran, které se v zářijových volbách dostaly do Spolkového sněmu:  Jaké téma je pro vás v současných česko-německých vztazích zvláště významné? - Česko je v německé politice poměrně neviditelné. Existuje podle vás téma s nevyužitým potenciálem, skrze které by Česko mohlo být v Německu viditelnější? - Jak chce vaše strana rozvíjet, zlepšit či prohloubit česko-německé vztahy?

Gerhard Hopp (poslanec bavorského Zemského
sněmu za CSU)

Reklama

1. Dle mého názoru nám pandemie ukázala, jak důležité jsou v dnešní době dobré vztahy a přeshraniční spolupráce mezi našimi zeměmi. Nezávisle od aktuálních rozhodnutí je velmi pozitivní, že nám povedlo vyrovnat se s naší proměnlivou a někdy i velmi složitou společnou historií. Takovým pozitivním příkladem pro mě je zmizelá vesnice Grafenried/Lučina na Domažlicku, kterou čeští a bavorští dobrovolníci zpřístupňují veřejnosti. Tamní historie díky tomu ožívá.

2. Stejně jako jsou Německo nebo Francie motorem evropské integrace, tak by dnes mohly i Bavorsko a Česká republika být ještě silnějším motorem srůstání Evropy po východním rozšíření EU. Nabízí se řada oblastí, kde by mohlo probíhat: ochrana klimatu, hospodářská politika, věda a výzkum. Dále pak šance pro obě země skýtá například nově v Praze sídlící Evropská vesmírná agentura.

3. Dohromady s europoslancem Christianem Doleschalem (CSU) jsme letos předložili Dvanáctibodový plán pro srdce Evropy, návrh pro opětovné nastartování česko-bavorských vztahů, na jehož základě jsme již v Bavorském sněmu vznesli a schválili obšírný návrh. Požadujeme v něm silnější propojení a vylepšenou viditelnost pohraničních oblastí, větší podporu výuky jazyků nebo užší spolupráci v oblasti zdravotnictví. Chceme tak vnést do země a Evropy nové impuls, protože bavorsko-české přátelství pro nás má velmi významnou roli. A srdce Evropy bije právě v těchto pohraničních oblastech.

Rita Hagl Kehl (poslankyně Spolkového sněmu za SPD)

1. Zvláště významná je v rámci česko-německých i česko-bavorských vztahů výborná hospodářská spolupráce. Je základem naší společné prosperity a vytváří pracovní příležitosti. V současnosti udržuje podnikatelské vztahy s Českem přes 3000 bavorských společností a přes 350 bavorských firem má v Česku své pobočky. Koncerny z automobilového a dodavatelského průmyslu jako VW a MANN+HUMMEL, ale i podniky z jiných oblastí jako stavební společnost STREICHER Group či technologická společnost congatec - obě z mého volebního obvodu v Deggendorfu - mají v Česku svá zastoupení. Tento vztah není jednosměrný, také v Bavorsku působí čeští investoři: Škoda Transportation v roce 2013 založila dceřinou společnost v Německu se sídlem v Mnichově. Tyto dobré ekonomické vazby jsou podporovány pobočkami bavorských průmyslových a obchodních komor a také zastoupením Svobodného státu Bavorsko v České republice. V mé vlasti, v pohraničním regionu Dolní Bavorsko, navíc mnoho Čechů pracuje ve zdravotnictví, gastronomii a průmyslu - a aktivně tak podporují místní ekonomiku.

2. Nesdílím názor, že Česko není v německé politice vidět. Skrze řadu společných programů a spolupráci na spolkové i zemské úrovni je Česko velmi přítomné. Dlouhotrvající a velice dobré vztahy mezi oběma zeměmi jsou v mnoha odvětvích příkladné. Nejedná se jen o politické a ekonomické vztahy, ale i o výměnu v oblasti kultury a občanské společnosti. Již mnoho let se coby členka správní rady Česko-německého fondu budoucnosti zasazují za podporu bilaterálních projektů, v nichž se setkávají lidé z obou zemí a lépe poznávají své jazyky a kulturu. V rámci výměny občanské společnosti by se však mohla činnost Česko-německého fondu budoucnosti více dostat do středu pozornosti.

3. Naše strana, tedy SPD, chce v kontextu Evropské unie zesílit německý zahraniční obchod. K tomu patří, že chceme investovat do středně velkých firem a průmyslu v Německu. Důraz klademe též na dokončení jednotného evropského trhu s cílem dosáhnout nejvyšší úrovně integrace v oblastech, jako je digitální ekonomika, energie a výzkum. To usnadní podnikatelkám a podnikatelům i zaměstnancům a zaměstnankyním přeshraniční působení.

Katja Meier (saská státní ministryně pro spravedlnost a pro demokracii, Evropu a rovnost, Zelení)

1. Před téměř 30 lety byl podpisem Smlouvy o dobrém sousedství mezi Německem a Českou republikou položen důležitý základ pro dobré přeshraniční vztahy mezi oběma zeměmi. Mnoho německých občanů žije v pohraničních oblastech s Českou republikou a řada českých pendlerů využívá výhod otevřených hranic. Hranice jsou místa setkávání, proto je nutné prohlubovat a vylepšovat přeshraniční spolupráci. Aby politika sblížení fungovala, je také potřeba fungující udržitelná a bezemisní dopravní infrastruktura a také přeshraniční veřejné služby - například v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a péče, telekomunikace, energie, likvidace odpadu nebo ochrany před požáry. Mezi neméně důležitá témata pak patří ukončení provozu uhelných elektráren, což však v dnešní době přináší velké výzvy.

2. Letošní cesta německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera a časté návštěvy bývalé kancléřky Angely Merkel v Praze ukázaly význam České republiky v německé politice. Česká republika už dávno není jen prodlouženou dílnou pro německé firmy, což v Německu možná pořád ještě dostatečně proniklo do širšího povědomí. Změnou mám na mysli rostoucí inovační schopnosti českých firem a aktuální transformací země v high-tech lokalitu s kvalifikovanými zaměstnanci. V Sasku například vidíme potenciál budoucí spolupráce v oblasti medicíny, velké úspěchy má Česká republika například v kardiologii či výzkumu infekčních onemocnění, která je v dnešní době klíčová.

3. Sasko 1. července letošního roku převzalo předsednictví Konference německých ministrů pro Evropu (EMK). To dává možnost na rok ovlivnit evropskou politiku spolkových zemí a nastolit moderní progresivní a evropskou politiku. Jedním z prvních přijatých usnesení saského zářijového předsednictví v Saské Kamenici bylo usnesení o česko-německé spolupráci, jehož součástí je například prohloubená spolupráce německých a českých institucí v oblasti terciárního vzdělávání, udržitelného regionálního rozvoje či transformace ekonomiky. V neposlední řadě jde o další prohlubování kulturní spolupráce coby stavebního kamene porozumění, důvěry a přátelství všech občanů Evropy. Zelení toho chtějí dosáhnout zřízením přeshraničních regionálních rad. Rádi bychom také založili německé občanské fórum, které se má na úrovni občanské společnosti zabývat zásadními výzvami naší doby.

Renata Alt (poslankyně Spolkového sněmu za FDP)

1. Česko-německé vztahy jsou formovány dobrou sousedskou spoluprací, rozmanitostí, ale i velkým utrpením na obou stranách. Uprchlická krize roku 2015 naše společné vztahy sice otestovala, ale nakonec jsme i tuto těžkou fázi překonali. Zvláště bych chtěla zdůraznit ekonomickou vazbu mezi oběma zeměmi. V roce 2020 se německý export do Česka vyhoupl na 39,6 miliardy eur, český import činil 43,7 miliardy eur. S celkovým obratem 83,3 miliardy eur je Česko desátým nejvýznamnějším obchodním partnerem Německa. Páteří české exportní ekonomiky zůstává automobilový průmysl: i přes pandemii zůstalo Česko nejdůležitějším dodavatelským trhem pro německý automobilový průmysl.

2. Netvrdila bych, že je Česko v německé politice neviditelné. Na bilaterální a evropské úrovni obě země v různých formátech intenzivně spolupracují - a to úspěšně. Například zcela bezchybně funguje přeshraniční spolupráce v oblasti záchranných a hasičských služeb. V Německu jsou však podobná fakta málo známá. Přála bych si oproti tomu, aby byl více vidět boj proti korupci v Česku. Potenciál ke zlepšení vidím i v tom, jak německá veřejnost vnímá Česko: 32 let po pádu železné opony se v Německu stále vyskytují neopodstatněné předsudky, které by ve sjednocené Evropě měly patřit do minulosti. Vždyť kulturní, historické a turistické bohatství České republiky je enormní. V tomto ohledu mohou cílené veřejné kampaně přispět ke změně image České republiky v zahraničí a také dramaticky zvýšit povědomí o tamních úspěších.

3. Změna vlády v Německu a České republice je enormní šancí, aby se bilaterální vztahy naplnily tématy a obě se obě země více integrovaly. FDP se v rámci strategického dialogu zasazuje o intenzivnější spolupráci jednotlivých pracovních skupin. Jsem přesvědčená, že víc přeshraničních projektů mezi euroregiony zlepší společné jednání pro regionální rozvoj a mezigenerační porozumění. Rovněž společné vojenské vztahy se musí přizpůsobovat měnícím se globálním podmínkám. Na evropské úrovni můžou vzájemné vztahy posílit společné konzultace před českým předsednictvím v Radě EU v druhé polovině roku 2022.

Petr Bystroň (poslanec Spolkového sněmu za AFD)

1. Nejdůležitějším současným problémem je tlak Berlína na přeměnu Evropské unie, která v minulosti spočívala ve spolku svobodných a suverénních národních států, směrem k centralistickému mnohonárodnímu projektu. Jádrem tohoto procesu je zrušení suverenity stávajících národních států, respektive přenesení suverenity na úroveň EU. Přitom se už dnes EU nachází v hluboké krizi a bez finanční pomoci Německa by se rozpadla. Mnoho zemí snáší nadměrné zasahování Bruselu nebo Berlína do svých vlastních záležitostí jen za cenu miliardových převodů peněz z EU. Bez těchto plateb by evropský projekt byl u konce, další země by následovaly cestu Velké Británie a opustily tuto chybnou strukturu.

2. Česká republika může pro Německo být příkladem ve využití jaderné energie. Právě v době omezování uhlíkových emisí hraje ekologická technologie jádra v energetickém mixu podstatnou roli. S ideologicky podmíněným a iracionálním opuštění jaderné energetiky se Německo vydalo na zvláštní cestu, kterou nikdo na světě nechce následovat. Právě na nejbližších sousedech a přátelích, tedy České republice, Francii, Polsku nebo Belgii, nyní záleží, aby Německo na tuto chybu upozornily a nabádaly k návratu k racionalitě. Navíc byla Česká republika již vzorem v privatizačním a transformačním procesu. A taktéž dokázala, že ekonomického úspěchu se dá dosáhnout i bez eura.

3. Vybudování hospodářské spolupráce leží AfD na srdci stejně jako prohlubování setkání mezi občany obou našich zemí. Právě proto se zasazujeme o vybudování infrastruktury, která naše země spojuje a umožní ještě intenzivnější kontakty. Jedná se zejména o výstavbu dopravní infrastruktury. Osobně jsem se při zasedání Bavorského zemského sněmu požadoval výstavbu a rychlou modernizaci vlakových spojů mezi Mnichovem a Prahou. Nejlepší variantou by byla vysokorychlostní železnice na trase Mnichov-Berlín se zastávkou v Praze. To je pro mě srdeční záležitost.

Oslovili jsme několik politiků DIE LINKE, ale z časových důvodů nikdo z nich nestihl odpovědět na zaslané otázky


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].