0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kultura19. 8. 20236 minut

Všude jen úzkost

Převažující duševní strastí dnes není ani nedostatek, ani nuda

Před patnácti lety vydal dnes již zesnulý sociolog Miloslav Petrusek knihu Společnosti pozdní doby. Po úvodních kapitolách, kde si nalajnoval hřiště, nabídl překvapivě dlouhý seznam toho, jak soudobá společnost sebe samu nazývá: od alternativní a amerikanizované přes fragmentarizovanou, korporativní a pluralitní až ke zrychlující se. Nejnápadnější je zřejmě množství „post“ termínů: postindustriální, postmetafyzická, postmoderní, postrevoluční, postsekulární či posttotalitní společnost.

Zdálo se, že skončil průmysl, metafyzika, moderní doba, revoluce, náboženská sekularizace, politické totality a mnoho dalšího. Co začíná, to se tak úplně nevědělo, jak naznačují termíny, které se příliš neujaly: masturbační společnost, metronomická společnost, společnost konce organizovaného kapitalismu.

Reklama

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc