Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Jeden den v životě

Schůzovat, či neschůzovat?

Ráno kontroluji e-maily. Za týden má být členská schůze družstva. Ví se to už měsíce, sál je zamluven, budou tam rozestupy i roušky. Někdo si myslí, že to půjde. Někdo ne. Smí se schůzovat? Slíbil jsem stanovisko dnes.

Ne že bych neměl právní názor. V usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 1113, čili č. 444/2020 Sb., jsou výjimky ze zákazu volného pohybu. Třeba cesty za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven (pozor, jen 5.00–20.59). O jistě častějších schůzích ani slovo, ale je tu nonstop výjimka pro cesty k výkonu podnikatelské nebo obdobné činnosti. To družstvo podniká a na programu schůze má i ekonomickou agendu. Nedávno jsem o tom (u jiné korporace) přesvědčil někoho z hygieny. Pro sichr zbývalo najít příznivý výklad pro členskou schůzi – to už přece nějaká autorita musela řešit!

Web www.covid.gov.cz se snaží o přehlednost (kolega Feri má plus). Podnikatelská činnost: konání valných hromad, členských schůzí: znemožněno. Ale z čeho konkrétně to dovozují? Weby úřadů se jeví ještě nejasnější. Jen na www.mvcr.cz (Koronavirus: Informace pro obce) podrobně právně vyargumentovali, že „z hlediska členů zastupitelstev lze jejich účast chápat jako výkon činnosti obdobné pracovní činnosti“. Ovšem družstva vnitro v gesci nemá. A web SČMBD: nic aktuálního.

Proto jsem předevčírem psal ministerstvu zdravotnictví a pražské hygieně, zda je podle nich schůze zakázána či omezena (s žádostí o zdůvodnění konkrétním předpisem). Žádná odpověď. Sice nerad, ale e-mailuji týž dotaz 12 dalším krajským hygienickým stanicím (čtrnáctou nechám být). A jdu snídat.

Obratem odpovídá Ústí: „Valné a ani jiná shromáždění nejsou povolena.“ 8.31, Hradec: Mám volat celostátní linku 1221. Dobře, volám tam. Byli moc ochotní. Schůze jsou prý zakázané a pošlou mi SMS s odkazem, kde to našli. Šlo o názor z článku na www.faei.cz. Tudy ne.

9.18, Zlín: Schůzovat nelze; přikládají usnesení č. 1113. V reakci se ptám na výjimku a na výklad MV pro obce. Už v 9.38 reagují: „KHS právní výklady k vydávaným usnesením vlády bohužel neposkytuje, ani jejich dodržování nekontroluje. Je na zodpovědnosti každého, zda by si své konání obhájil při případné kontrole policie.“ Ouvej, policejní vyklízení sálu znám z kina – totiž z filmů.

9.39, Vary: Schůze by prý porušila i omezení shromažďovacího práva (to těžko). 10.27, Jihlava: Schůzovat nelze kvůli zákazu pohybu. 12.20, Brno: Členská schůze není možná. 12.31, Praha (konečně): Konání schůze je znemožněno.

Mnozí doporučují rozhodovat mimo zasedání (per rollam) podle zákona č. 191/2020 Sb. Platí jen do silvestra; na jaře se to jevilo dostatečně dlouho.

V 15.33 se znovu ozývá Ústí! „Právě jsem obdržela výkladové stanovisko z MZ ČR ke schůzím SVJ, které lze analogicky použít na členskou schůzi… Ač pořádání shromáždění … není v současné nepříznivé situaci vhodné, není však výslovně zakázáno.“ Doporučují schůzi odložit, jinakdodržovat základní hygienická pravidla, tj. roušky, dezinfekce rukou a rozestupy mezi účastníky“. Vida! A v 18.27 se přidává Olomouc: „Pokud myslíte pod pojmem ,družstvo‘ schůzi společenství vlastníků bytových jednotek, tak v této věci se MZ vyjádřilo následovně…“ a citují totéž, co Ústečané. Družstvem sice myslím družstvo, ale odpoledne se to, myslím, někde zlomilo. Někdo, kdo myslel na SVJ, se dopracoval někam, kde si myslí to, co já.

Ale nebojte se té svolané schůze, co se zvenčí jistě nejeví nezbytná. Během téhož dne změnil názor i majitel sálu a kvůli koronaviru tam družstevníky nevpustí. Ani s rouškami a rouškami.

Jenže tady máme další e-mail: „Náš spolek má 20. 11. 2020 schůzi. Můžeme se setkat?“

Autor je právník.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 47/2020 pod titulkem Schůzovat, či neschůzovat?