Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Editorial, Redakce

Neurčitá výhrůžka smrtí

Státní zástupce nenabízí redaktorům Respektu víc než věštbu

Autor: ilustrace: Pavel Reisenauer
Autor: ilustrace: Pavel Reisenauer
0:00
Přehrávač
Poslechnout článek

„Považuji to za extrémní problém této společnosti nejenom v České republice,“ řekl Českému rozhlasu nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a měl na mysli narůstající počet nenávistných příspěvků pod články a na sociálních sítích.

Reagoval tak mimo jiné na případ, kdy senátorce Elišce Wagnerové psali různí lidé výhrůžky smrtí za to, že protestovala proti zásahu extremistů během divadelního představení v Brně. „Bavíme-li se o kriminalitě v kyberprostoru, je to nejsnadněji dokazatelná trestná činnost. Není problém najít důkaz. Musíte dokázat konkrétní trestní odpovědnost. Podívám-li se na klesající statistiku trestné činnosti obecně, myslím, že by byl čas sednout si k počítačům, začít stíhat, a ne čekat, až nám přijde trestní oznámení,“ dodal Pavel Zeman.

Nezbývá než s ním souhlasit, ale hlavně doufat, že se tak státní zástupci opravdu začnou chovat. Není to tak dlouho, co jsem tu popisoval reakci policie na náš podnět, kdy redaktorovi Respektu na sociálních sítích konkrétní lidé vyhrožovali smrtí. Policie to tehdy odložila s tím, že máme respektovat jiný názor.

Mnozí nám doporučili, ať se obrátíme na státní zástupce. Ti jsou prý profesionálnější a podobné věci nenechávají být. Učinili jsme tak a přišlo nám velmi obdobné vyjádření. Státní zástupce případ nepovažuje za důležitý a píše:

„Výrok ,Zastřelit zmrda!!!!‘ je výrokem značně neurčitým, avšak s ohledem na prostor, kde byl tento výrok publikován, a užitý infinitiv, lze dospět k závěru, že není směřován přímo Ondřeji Kundrovi. Státní zástupce má zároveň za to, že tento výrok nelze považovat ani za podněcování ve smyslu § 364 tr. zákoníku, neboť s ohledem na kontext a situaci, ve které byl publikován, jej lze stěží považovat za výrok, který by byl způsobilý vyvolat u jiných osob náladu nebo rozhodnutí spáchat některý z trestných činů vymezených v trestním zákoně, nebo je v takové náladě či odhodlání utvrdit.“

K tomu podotýkáme jen dvě věci. Zaprvé, že tento výrok je podle nás až velmi určitý a směřuje přímo k našemu redaktorovi. Zadruhé, nezbývá než doufat, že věštba pana státního zástupce, že se nic špatného nestane, je správná. Nic než onu věštbu nám totiž nenabízí. To je smutné a znepokojující.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

inspirativní čtení vám přeje

Erik Tabery

šéfredaktor

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 31/2018 pod titulkem Neurčitá výhrůžka smrtí