Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Vaše otázky

Je zakázáno podávat vodu z kohoutku?

Při návštěvě vinného baru a restaurace ve Štěpánské ulici v centru Prahy jsme za karafu s vodou z kohoutku (1,5 l) zaplatili 60 Kč. Tuto vodu jsme si objednali speciálně v domnění, že bude zdarma. Zajímá mě proto, jestli v ČR existuje vyhláška či zákon, kde se jasně mluví o zákazu podávání vody z kohoutku v restauracích. (Restauratéři se totiž často vymlouvají na hygieniky, kteří to údajně zakazují.) Pokud tomu tak není, má majitel právo odmítnout podání vody z kohoutku, případně si za ni účtovat?
RADANA ORSÁGOVÁ

Při hledání odpovědi jsme čerpali z otevřených zdrojů:
Pokud jde o podávání vody z vodovodu v restauracích v Česku, je zákazník zcela v rukou majitele restaurace. Právní nárok na to, abychom zdarma dostali vodu z kohoutku, v naší zemi neexistuje. Dovolávat se zákonů se tudíž při požadování vody zdarma nemůžeme. Zároveň jsou ovšem zcela scestné výmluvy hostinských na hygieniky zakazující podávat vodu z vodovodu. Sami hygienici rádi zdůrazňují, že kvalita „vody z kohoutku“ u nás patří k nejvýše hodnoceným na světě. Navíc jak praví zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, musí provozovatelé stravovacích zařízení používat při svém podnikání výhradně pitnou vodu. Vymlouvá-li se hostinský na to, že voda podávaná z kohoutku by nemusela odpovídat představám hygieniků, lze kontrovat, že v tom případě by měl svůj podnik rovnou zavřít, protože porušuje zákony. Právo účtovat si šedesát korun za jeden a půl litru vody z kohoutku ale nikdo hostinským upírat nemůže.

Pokud se ovšem nechcete vzdát vašeho práva na pitnou vodu z kohoutku zdarma nebo za rozumnou cenu, doporučujeme sledovat stránky http://www.vodovoda.cz.
Zde najdete seznam českých restaurací a jejich hodnocení, co se vstřícnosti v nabízení pitné vody týče. Dobrá zpráva je, že restaurace s výborným hodnocením jsou na seznamu zastoupeny hojně.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].