Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Dopisy

Dopisy

Šílené je umístění radaru v přírodně mimořádně hodnotném území. Jeho vodní toky byly zařazeny do soustavy chráněných území Natura 2000 a v jeho blízkosti hnízdí chráněný orel mořský. Proč nezvolit méně destruktivní variantu a neumístit jakoukoli stavbu tohoto typu třeba v Mostecké uhelné pánvi?

TAJNÝ TIKOT DVACÁTÉHO STOLETÍ

RESPEKT 26/08

Literární humanisté

V článku o maďarském spisovateli Sándoru Máraiovi autorka Tereza Brdečková uvádí tuto větu: „Jeho nacionalismus, latentní antisemitismus a nostalgie po barvitosti a řádu života v rakousko-uherské monarchii ho řadí k moderním buržoazním humanistům, jako byli Thomas Mann, Stefan Zweig či Joseph Roth.“

Už samotný výraz buržoazní humanisté je zavádějící a odpovídá spíše terminologii někdejších lektorů „vumlů“ (večerních univerzit marxismu-leninismu) než současné novinářce Respektu. Kromě Stefana Zweiga, který skutečně pocházel z bohaté rodiny, žil Thomas Mann v rodině obchodníka s obilím, ovšem firma záhy zkrachovala a na svá studia si musel vydělávat jako volontér v pojišťovací společnosti. Což platí i o Josephu Rothovi, jenž vyrůstal s matkou (otec rodinu opustil) v chudobném haličském městečku Brody. Mann sice díky svému literárnímu dílu zbohatl a žil v blahobytu, ovšem Zweig i Roth skončili své životy v bídě a zoufalství. První sebevraždou v Jižní Americe, druhý se upil k smrti v Paříži.

Daleko horším je však skandální či hloupě ignorantské srovnání Máraiova nacionalismu a antisemitismu s těmito třemi literárními humanisty. V Mannově díle není ani špetka antisemitismu. Ostatně obdržel by Nobelovu cenu, kdyby hlásal rasovou nesnášenlivost? Navíc jeho ženou byla Židovka Katia Pringsheimová. Zweig i Roth pak byli rodilí Židé a kvůli svému původu museli opustit své rodné země, aby v cizině tragicky uzavřeli své životy. Prosím, neubližujte jim ani po smrti.

Karel Podlipný, Praha

VYHLÁŠKY O BUZERACI

HTTP://GLOSY.RESPEKT.CZ/3. 7. 08

Absurdita konšelů

Budou se také pokutovat Sady, lesy, zahradnictví za svévolně opadané listí ze stromů? Jak to, že opadané listí nevadí? A co mrtví ptáci, hmyz, krysy? Dostanou pokutu pražské kanalizace, případně deratizační firmy? Za auty nesmí zůstat štěrk, písek – a co exhalace a smrad z výfuků? Ty nevadí a Prahu neznečišťují? Naši konšelé namísto toho, aby dělali pro občany něco užitečného (např. dali do pořádku byznys s odpadem, který musí lidé odevzdávat do popelnic kontejnerů zdarma, zatímco firmy si potom na jeho obchodování napakují konta). Proč má všechno platit a odnášet občan? Proč neuklízejí ulice nezaměstnaní nebo proč se nevyužívá více alternativních trestů k uklízení města? Proč se z tohoto města stává „buzerplac“ namísto místa k žití?

Jachtík

ŘEKNI NE ZÁKLADNÁM

RESPEKT 25/08

Greenpeace udělali to nejlepší

(…) Šílené je umístění radaru v přírodně mimořádně hodnotném území. Jeho vodní toky byly zařazeny do soustavy chráněných území Natura 2000 a v jeho blízkosti hnízdí chráněný orel mořský. Proč nezvolit méně destruktivní variantu a neumístit jakoukoli stavbu tohoto typu třeba v Mostecké uhelné pánvi?

Jeďte se podívat na ten kus krásného lesa u Míšova a představte si nástup těžké techniky, tuny betonu, odlesnění, kanalizaci… To jsou „věcná, hmatatelná nebezpečí“ pro ekologickou přímou akci. Obsazením kóty 718 Greenpeace udělali to nejlepší, co mohli, udělali to výborně a své důvody shrnuli v Deklaraci nezávislosti (viz http://www.peaceland.cz/pages/deklarace.php).

Jsem čtyřicátník a se spojeneckými závazky obecně nemám problém. Jedná-li se ale o projekt takto nepřipravený, nepromyšlený a kontraproduktivní, nemohu než být zásadně proti a žádat okamžité ukončení jeho přípravy.

Ivan Boukal

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].