Obálka vydání 4/2007
4/2007 • 21.–28. 1. 2007

2007/4