0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Zahraničí20. 8. 20042 minuty

Domovina Fúrů

Fotografie: Dárfúr. Mapa: Respekt • Autor: Respekt
Fotografie: Dárfúr. Mapa: Respekt • Autor: Respekt

Jaká je minulost oblasti velké jako Francie a kde jsou kořeny současného násilí? Dár Fúr znamená arabsky „domovina Fúrů“. Je to rozsáhlá země, kde žije ovšem jen 6 milionů lidí. Na severu postupující poušť, na východě písčité terény a na jihu buš na bažinatých a jílovitých půdách umožňují jen pastevecký způsob života. Fúrové, dnes v počtu jen něco málo přes půl milionu, žijí převážně jako usedlí zemědělci ve střední části provincie, v pohoří Džebel Marra. Jen tam a při západním pomezí jsou podmínky k zemědělství. Pestrou etnickou skladbu staršího obyvatelstva rozhojnil ve 14.–18. století příchod arabských pasteveckých kočovných kmenů.

Fúrové, kteří jsou dnes hlavním terčem arabského násilí, sehráli v zemi významnou státotvornou roli. Fúrská dynastie Keira vládla v zemi se čtvrtstoletou přestávkou od 17. století až do první světové války. Zakladatel dynastie, Sulajmán, v zemi zaváděl islám, míchaný – jak bylo běžné i jinde – s prvky zvykového práva. Před islamizací dominovaly u místních populací kmenové animistické představy, v severním Dárfúru archeologové nalezli i stopy někdejšího vlivu núbijského křesťanství.

Dárfúr byl významným obchodním střediskem. Máme k dispozici řadu údajů o rozsáhlém obchodu, který byl veden velbloudími karavanami po pouštní takzvané „Čtyřicetidenní cestě“ (Darb al-arba’ín), směřující z Dárfúru do Egypta. Kromě…

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc