0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Komentáře1. 2. 20035 minut

Chlapcův sen trvá dál

Fotografie: Obrázek Petra Ginze zmizel ve vesmíru. Foto ČTK • Autor: Respekt
Fotografie: Obrázek Petra Ginze zmizel ve vesmíru. Foto ČTK
Fotografie: Obrázek Petra Ginze zmizel ve vesmíru. Foto ČTK • Autor: Respekt

Až pomine šok z tragédie sedmi astronautů a jejich raketoplánu, který se v sobotu zřítil na zem několik minut před plánovaným přistáním, každý člověk na této planetě si bude muset přiznat, že je svým způsobem svázaný s Amerikou. Je to společnost postavená na ideálech, které nikdo ve svém životě nemůže obejít, má-li reflexe jeho existence mít nějaký smysl – pouze je možné se v nich najít, nebo je zavrhnout a nenávidět. Jeden z těchto ideálů, neustálé objevování nového, má podobu poznávání vesmíru.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Na gauči u doktora Sigmunda Freuda

Kdesi vysoko na nebi zemřelo sedm lidí, dvě ženy a pět mužů. Položili život za snahu posunout lidstvo dál za lepším životem. Jejich poznatky měly přispět k vývoji nových léků a různých vědeckých oborů. Smutek nad smrtí těchto odvážlivců sevřel srdce jejich nejbližším, také ale všem, kteří ke hvězdám hledí se stejným zájmem jako Amerika a kteří sdílejí její představu, že se může každá společnost stát mikrovesmírem. To znamená, že lidé v ní mohou nalézt svoje místo a třeba se zúčastnit kosmického letu nehledě na náboženské vyznání, barvu pleti nebo politické názory – zkrátka že občany může spojovat jiná než jazyková, etnická nebo religiózní identita a že se každý z nich stane bohatší a štastnější, pokud se dokáže sám postarat o sebe i o spokojenost svého okolí.

Na světě by se asi našli lidé, kteří pocítili nad zprávou o pádu raketoplánu…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc