0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Komentáře6. 12. 20033 minuty

Ve hvězdách

mobrazek_1806.jpeg • Autor: Respekt
mobrazek_1806.jpeg
mobrazek_1806.jpeg • Autor: Respekt
Fotografie: Karl Barth. Foto: ČTK • Autor: Respekt
Fotografie: Karl Barth. Foto: ČTK
Fotografie: Karl Barth. Foto: ČTK • Autor: Respekt
↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Celý život zasvětil bádání a ve svém oboru je považován za největší a nejvlivnější postavu 20. století. Přesto byl Karl Barth, od jehož smrti ve středu uplyne 35 let, k máločemu tak skeptický jako ke smyslu teologie, jíž věnoval všechny své síly.

Narodil se 10. května 1886 jako první dítě v rodině basilejského protestantského faráře Fritze Bartha. Studoval teologii na čtyřech univerzitách a v roce 1911 nastoupil jako duchovní v malé severošvýcarské obci Safenwil. Klidným životem jeho rodiny (s ženou Nelly měl pět dětí) však záhy otřásla první světová válka. Přesvědčeného pacifistu Bartha šokoval a pohoršil zejména nacionalistický vojenský zápal řady německých evangelických teologů, u nichž sám studoval. I pod dojmem z války odmítl jejich teologii, jež vkládala velké naděje v kvality člověka, v jeho svědomí a racionalitu. Jeho vlastní učení známé jako teologie krize nebo dialektická teologie není snadné shrnout, stále je totiž přepracovával a doplňoval. „Barth je jedněmi považován za strážce pravověří, který preferuje bibli před spekulací a pozitivně uvažuje o církvi,“ říká přední český znalec jeho díla docent Jan

Štefan z Evangelické teologické fakulty UK. „Stejně tak je ale možné ho představit jako neortodoxního teologa, který odmítal křest dětí, měl zálibu ve filozofických spekulacích (sepsal učení o nicotě) a tvrdě kritizoval církev.“

Od roku 1922 získal Karl…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc