Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Ekonomika, Politika

Boj o moje křeslo už je folklor

mobrazek_1719.jpeg • Autor: Respekt
mobrazek_1719.jpeg • Autor: Respekt
Fotografie: Pavel Němec. Foto: Günter Bartoš • Autor: Respekt
Fotografie: Pavel Němec. Foto: Günter Bartoš • Autor: Respekt

Rámeček

Pavel Němec (32), vzděláním právník, patří k nejméně známým ministrům. Pozornost upoutal například při snaze prosadit deregulaci nájemného nebo naopak plánem regulovat průvodcovskou činnost. Naposledy se jeho jméno skloňovalo poté, co sněmovna schválila jeho návrh zákona o zadávání veřejných zakázek. Od příštího roku získá Němcovo ministerstvo dohled nad penězi z regionálních fondů Evropské unie, a tak je o úřad místopředsedy Unie svobody zájem.

konec rámečku

Pod váš úřad spadá mimo jiné bytová politika. Jak chcete dosáhnout zrušení regulovaného nájemného, které loni Ústavní soud označil za diskriminační?

Vláda zamítla můj původní návrh na deregulaci, protože se ČSSD postavila proti. Pro podobu nového zákona, který nerespektuje stanovisko Ústavního soudu a teď je ve sněmovně, hlasovala pouze ČSSD, lidovci a Unie svobody byli proti. Kde byl prostor pro hledání shody, tam jsem se snažil.

Co chcete dělat dále?

Požádal jsem premiéra, aby toto téma v nejbližším možném termínu umístil na program jednání koaliční špičky. Bohužel se tak zatím nestalo, naposledy se řešilo zdravotnictví.

Považujete prosazení deregulace nájemného za takovou prioritu, že byste v případě neúspěchu rezignoval?

Jsem klidný člověk, nijak osobně fixovaný na nějaké téma. To, co se mi podaří prosadit, je třeba hodnotit v souhrnu, ne podle jednotlivostí. Jen kvůli nájemnému tu nejsem.

Nedávno jste prohlásil, že je nutné regulovat průvodcovskou činnost. Co se tu děje tak strašného, že navrhujete zásah státu?

Chceme, aby na průvodce byly kladeny nějaké minimální požadavky. Pokud bude přijat nový zákon, pak každý, kdo bude chtít u nás provádět, bude muset složit zkoušku a prokázat znalosti třeba o památkové zóně, kde chce působit. Turista by neměl získat zavádějící informace.

Dochází k tomu?

Několik stížností jsme dostali. Stejně důležitým cílem registrace průvodců by měla být minimalizace této činnosti „načerno“. Tito lidé nejsou podchyceni finančním úřadem, neodvádějí daně, a protože nejsou nikde přihlášeni, chybí možnost kontroly.

Hlasuji pro Třinec

Vláda rozhodla o přidělení dvoumiliardové dotace Třineckým železárnám, přestože firma prosperuje. Jak jste hlasoval a proč?

Hlasoval jsem pro. Je to korektní postup vzhledem k tomu, jaké dotace byly poskytnuty ostatním firmám v oboru. Severomoravskému kraji vláda věnuje zvýšenou pozornost, protože to je region, který má potíže vyrovnat se s dědictvím minulosti.

Je přece rozdíl mezi podporou regionu a dotací pro soukromou, prosperující firmu. Jak tyto peníze pomohou kraji?

Právě proto, že ten podnik ukázal, že funguje, jsem přesvědčen, že peníze využije pro rozvoj regionu. Například na rekvalifikační programy pro tamní nezaměstnané. Budu ve vládě prosazovat, aby to bylo součástí podmínek o přidělení těchto peněz.

Připadá vám v pořádku, že jakožto člen liberální a proevropské strany prosazujete státní dotaci přes nesouhlas Bruselu?

Důvody, proč jsem dotaci podpořil, nejsou v rozporu s linií Unie svobody. Hájíme rovné podmínky v hospodářské soutěži. Konečné rozhodnutí vlády je ostatně vázáno na kladné vyjádření Úřadu pro hospodářskou soutěž a také Evropské komise.

Váš úřad bude se vstupem do EU stále vlivnější. O čem všem budete rozhodovat?

Nebudeme v důsledku rozhodovat o penězích, jen koordinovat pomoc z fondu na podporu chudých regionů a z fondu soudržnosti. Z něho se financují projekty na ochranu životního prostředí a dopravu. Jako takzvaný řídící orgán poneseme odpovědnost za správný postup při čerpání peněz z těchto dvou fondů. Rozhodující vliv na rozdělení většiny financí mezi konkrétní projekty budou mít ale jednotlivé kraje.

Co přesně znamená, že budete mít odpovědnost za tyto fondy?

Výběrová řízení na projekty, které se ucházejí o dotaci, budou muset proběhnout už podle nového zákona o veřejných zakázkách. My musíme umět zastavit financování plánu, který by byl v rozporu s tímto zákonem a dalšími pravidly Unie. A těm obcím, které nemají dostatek peněz a kde je zájem státu pomoci, vyčlenit finance ze státního rozpočtu. Z Evropské komise přijdou částky od 25 do 75 procent ceny projektu.

Podvádět bude těžší

Dlouho očekávaný zákon o zadávání veřejných zakázek sněmovna nedávno schválila. Jak konkrétně sníží korupci?

Vytvoří prostředí, v němž bude těžší podvádět. Na zakázku od dvou milionů korun bude muset být vyhlášena veřejná soutěž a zákon přesně vyjmenovává případy, kdy soutěž není nutná. Úřad pro hospodářskou soutěž by také měl jít víc po smyslu věci, ne jen po dodržení formalit, například ověřit, zda zadavatelé nevybrali někoho, kdo nedal tu nejlepší nabídku. Samozřejmě, že nakonec záleží na konkrétních lidech, jestli vezmou úplatek.

Poslanci radikálně změkčili váš návrh pokuty za pochybení při soutěži. Chtěl jste 30 % ceny zakázky, sněmovna se shodla na pěti procentech. Není to skulina pro korupci? Mnoha příjemcům se zakázka může vyplatit i s tímto penále.

Pokud Úřad pro hospodářskou soutěž shledá pochybení, může takové řízení celé zrušit. Podívejte, při předkládání zákona jsem neustoupil v ničem, co by bylo byť jen v nepatrném rozporu s evropským právem. U penále to byl akceptovatelný a vzhledem k nutnosti mít ten zákon i nutný ústupek.

Hned po svém nástupu do funkce jste nechal provést audit hospodaření vašeho předchůdce Petra Lachnita. Tehdy vyšly najevo například pro stát zjevně nevýhodné nájemní smlouvy. Podali jste už na někoho trestní oznámení?

Ne. Na ministerstvu sice už proběhlo policejní vyšetřování, zrušili jsme několik smluv o pronájmu budov a celý útvar vnitřní správy ministerstva, tedy asi třicet lidí, byl rozpuštěn. Závěrečná policejní zpráva ale ještě není hotova. Počkáme si na ni a podle toho se případně připojíme k trestnímu stíhání a budeme žádat náhradu škod. Zatím víme, že už teď přesahují částku 100 milionů.

Po zvolení Miroslava Kalouska šéfem KDU-ČSL se v tisku objevily spekulace, že by nový šéf lidovců měl zájem o váš post. Neobáváte se, že o křeslo přijdete?

Spekulace o něčím zálusku na můj post se vedou od chvíle, kdy byla tato vládní koalice ustavena, a zatím k žádnému pokusu mě sesadit nedošlo. Boj o moje křeslo už je takový folklor.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 48/2003 pod titulkem Boj o moje křeslo už je folklor