0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Civilizace9. 8. 20036 minut

K planetě bohů i fantastů

Mars – z hlediska vesmíru zcela nevýznamné těleso, ale z pohledu pozemšťanů je tomu jinak. Tato planeta sehrála již mnohokrát důležitou roli ve vývoji lidské civilizace a ta nejdůležitější ji, doufejme, ještě čeká.Počátek lze hledat v kolébce civilizace na soutoku Eufratu a Tigridu, kde Sumerové před pěti tisíciletími začali soustavně pozorovat dění na obloze. Hvězdy a planety tu byly považovány za živé bohy. Kněží jim v chrámech přinášeli oběti, zpívali oslavné hymny – a hlavně je pozorovali a vše zapisovali do klínopisných tabulek. Tady lze najít kořeny paralely „jak nahoře, tak i dole“, jež vedla ke vzniku astrologie. Planet tehdy bylo známo sedm a počítaly se k nim i Slunce a Měsíc (ale nikoli Země). Každé se přisuzovala jiná povaha.

Fotografie: Nasadit roboty, nebo lidské posádky? (Cesta na Mars v představě z roku 1951.) Foto Profimedia.cz/ Hulton archive • Autor: Respekt
Fotografie: Nasadit roboty, nebo lidské posádky? (Cesta na Mars v představě z roku 1951.) Foto Profimedia.cz/ Hulton archive
Fotografie: Nasadit roboty, nebo lidské posádky? (Cesta na Mars v představě z roku 1951.) Foto Profimedia.cz/ Hulton archive • Autor: Respekt

Mars – z hlediska vesmíru zcela nevýznamné těleso, ale z pohledu pozemšťanů je tomu jinak. Tato planeta sehrála již mnohokrát důležitou roli ve vývoji lidské civilizace a ta nejdůležitější ji, doufejme, ještě čeká.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Neblahým symbolem

Počátek lze hledat v kolébce civilizace na soutoku Eufratu a Tigridu, kde Sumerové před pěti tisíciletími začali soustavně pozorovat dění na obloze.

Hvězdy a planety tu byly považovány za živé bohy. Kněží jim v chrámech přinášeli oběti, zpívali oslavné hymny – a hlavně je pozorovali a vše zapisovali do klínopisných tabulek. Tady lze najít kořeny paralely „jak nahoře, tak i dole“, jež vedla ke vzniku astrologie. Planet tehdy bylo známo sedm a počítaly se k nim i Slunce a Měsíc (ale nikoli Země). Každé se přisuzovala jiná povaha.

Slunce – Šamaš symbolizovalo sílu a spravedlivou vládu, Nergal pro svou červenou barvu představoval krutého boha válek, násilí a smrti. Babylonská symbolika zůstala zachována i u Řeků, pro něž byl Ares mužský válečník, a Římanů, pro které byl Mars bohem války.

Ve středověké astrologii měl Mars vždy nepříznivý, až zhoubný vliv, obrozenecká čeština ho proto nazývala Smrtonoš. Byl vládcem znamení Berana a Štíra, tedy znamení zrození a smrti.

Klíčem k řádu vesmíru

Na sklonku 16. století, ještě před vynálezem dalekohledu, pozoroval rudou planetu Tycho Brahe a…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc